Lisätietoa sijaisuuksista

KASVATUS- JA OPETUSVIRASTO

Varhaiskasvatus

Päiväkodit: Lastenhoitajia, lastentarhanopettajia, päiväkotiapulaisia

Lastenhoitajan tehtäviin kuuluvat lasten perushoito (hoiva ja yksilöllinen huomioiminen sekä siisteys- ja terveyskasvatus), kasvatus ja opetus sekä kasvatuskumppanuuden toteuttaminen.

Tehtävä edellyttää koulutuksen kautta saatua lapsen kasvun ja kehityksen tuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta ja luovuutta. Tehtävässä on kyettävä tiimityöhön.

Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluvat lapsiryhmän hoiva, kasvatus ja opetus, kasvatuskumppanuuden toteuttaminen sekä moniammatillinen yhteistyö.

Tehtävä edellyttää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmien tuntemista ja taitoa siirtää tieto lapsiryhmän toimintaan. Työssä tulee tuntea lapsen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys. Tehtävä edellyttää kykyä havainnoida lapsiryhmää ja mukauttaa toiminta lasten tarpeita vastaavaksi. Työn toteuttaminen vaatii lapsilähtöistä näkemystä, vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta, luovuutta, organisointitaitoja ja opettamisen taitoa. Työssä on kyettävä tiimityöskentelyyn ja päätösten tekemiseen.

Päiväkotiapulaisen tehtäviin kuuluvat päiväkodin päivittäisestä perussiivouksesta ja pyykkihuollosta vastaaminen sekä lapsiryhmässä avustaminen.

Sijaisuuksissa edellytyksenä on riittävä alan työkokemus tai muu tuntemus sekä suoritettu hygieniapassi.

Päivitetty 14.01.2014 klo 15:02