Meillä töissä

Keravalla voit olla monenlaisissa eri tehtävissä. Kaupungin henkilömäärältään  suurimmat toimialat ovat kasvatuksen ja opetuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialat.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan palveluksessa on muun muassa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus. Lastenhoitajat ovat kaupungin suurimpia ammattiryhmiä.

Kulttuuri- ja museotoimi on osa kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialaa. Kulttuuritoimi järjestää tasokkaita tapahtumia kaikkien ihmisten virkistykseksi. Keravan museo on kulttuurihistoriallinen, ammatillisesti hoidettu paikallismuseo.

Keravan Taidemuseo järjestää korkeatasoisia nykytaiteen näyttelyitä. Tule mukaan värikkääseen joukkoomme toteuttamaan ennakkoluulottomia ideoita ja tapahtumia!  

Keravan Opisto on vuodesta 1948 toiminut vireä ja monipuolinen kansalaisopisto. Opetustunteja on vuosittain noin 10.000 ja kursseja runsaat 450. Pääosa toiminnasta on vapaatavoitteista valtionosuuksin tuettua opiskelua. Lisäksi opisto järjestää henkilöstökoulutusta, opintomatkoja ja erilaisia tapahtumia. Keravan Opisto on verkottunut hyvin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kaupunkitekniikan toimiala vastaa kaupungin teknisistä palveluista. Kaupunkitekniikkaan kuuluvat kuntateknisten palvelujen, kiinteistöpalvelujen ja hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueet. Kaupunkitekniikassa työskentelee noin 200 henkilöä. Liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa ja kaupungin investointeja tehdään vuosittain noin 18 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallituksen alainen keskushallinnon toimiala avustaa ja tukee kaupungin johtoa tavoitteellisessa johtamisessa, kaupungin strategioiden ja tulevaisuuden hahmottamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Keskushallinto huolehtii keskitetyistä talous-, henkilöstö- ja hallintopalveluista, kaupungin kannalta keskeisten poikkihallinnollisten hankkeitten valmistelusta. 

 

Päivitetty 04.09.2019 klo 13:56