Tätä kaikkea meillä tehdään

Meillä Keravalla olemme kaikki palveluammatissa. Työskentelemme kuntalaisten ja yhteiskunnan hyväksi. Teemme jokainen merkityksellistä työtä sen eteen, että elämä Keravalla on onnellista ja toimivaa. 

Kaupungin henkilömäärältään suurimmat toimialat ovat kasvatuksen ja opetuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialat.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla työskentelee muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, hammaslääkäreitä- ja hoitajia, fysioterapeutteja, hoitoapulaisia, sosiaalityöntekijöitä - ja ohjaajia, perhetyöntekijöitä ja terveydenhoitajia.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus. Toimialla työskentelee esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia ja -lastenhoitajia, luokanopettajia, erityisluokanopettajia, koulunkäynninohjaajia sekä kuraattoreita. 

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso, liikunta- ja museopalvelut sekä Keravan opisto. Näillä aloilla työskentelee muun muassa kirjastonhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, liikunnanohjaajia ja museotyöntekijöitä.

Kaupunkitekniikan toimiala vastaa kaupungin teknisistä palveluista. Kaupunkitekniikkaan kuuluvat kuntateknisten palvelujen, kiinteistöpalvelujen ja hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueet. Kaupunkitekniikassa työskentelee muun muassa puutarhureita, puhtaanapitohenkilöstöä, laitoshuoltajia, ruokapalvelutyöntekijöitä, kokkeja, kunnossapito-, liikenne-, ja paikkatietoinsinöörejä sekä kirvesmiehiä. 

Kaupunginjohtajan esikunta avustaa ja tukee kaupungin johtoa tavoitteellisessa johtamisessa, kaupungin strategioiden ja tulevaisuuden hahmottamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. 

Meillä työskentelee myös koko joukko viestinnän, HR:n, konserni- ja elinvoimapalveluiden, hallinnon ja kaupunkikehityspalveluiden ammattilaisia. 

Päivitetty 23.02.2021 klo 10:38