Keravan kaupungin organisaatio

Keravan kaupunki on kuntakonserni, joka muodostuu viidestä toimialasta, liikelaitoksesta, erilaisista kaupungin määräämisvallassa olevista yhtiöistä sekä osuuksista kuntayhtymissä.

Keravan kaupungin luottamustoimielimiä ovat:

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunkikehitysjaosto, elinkeino- ja työllisyysjaosto, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aika ja hyvinvointilautakunta, liikuntajaosto, nuorisojaosto, kulttuurijaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupajaosto.

Toimielinten jäsenlistoihin pääset tästä.

Kaupungin viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluu kaupunkikehityspalvelut. Kaupungin organisaatioon kuuluu viisi  toimialaa: keskushallinnon toimiala, kasvatuksen ja opetuksen toimiala, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala ja kaupunkitekniikan toimiala. 

Kaupungin johtoryhmä

Puheenjohtaja 

Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja
kirsi.rontu@kerava.fi, p. 040 318 2888

​Jäsenet

Tapio Helenius, toimialajohtaja, kaupunkitekniikan toimiala
tapio.helenius@ker​ava.fi, p. 040 318 2461

Tiina Larsson, toimialajohtaja, kasvatuksen ja opetuksen toimiala
tiina.larsson@kerava.fi, p. 040 318 2160

Erja Wiili-Peltola, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala 
erja.wiili-peltola@kerava.fi​, p. 040 318 2170

Anu Laitila, toimialajohtaja, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala
anu.laitila@kerava.fi, p. 040 318 2055

Teppo Verronen, kaupunginkamreeri
teppo.verronen@kerava.fi
p. 040 318 2322

Vivikka Richtviestintäjohtaja
vivikka.richt@kerava.fip. 040 318 2139

Sanna Saariniemi, kaupunginsihteeri
sanna.saariniemi@kerava.fi, p. 040 318 2525


Organisaatiokaavio

Avaa Keravan kaupungin organisaatiokaavio 2019.pdf,
(pdf 220 kb)

 

Päivitetty 12.11.2019 klo 21:00