Keravan kaupungin organisaatio

Keravan kaupunki on kuntakonserni, joka muodostuu viidestä toimialasta, liikelaitoksesta, erilaisista kaupungin määräämisvallassa olevista yhtiöistä sekä osuuksista kuntayhtymissä.

Keravan kaupungin luottamustoimielinorganisaatio

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunkikehitysjaosto, elinkeino- ja työllisyysjaosto, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aika ja hyvinvointilautakunta, liikuntajaosto, nuorisojaosto, kulttuurijaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta ja lupajaosto.

Toimielinten jäsenlistoihin pääset tästä.

Keravan kaupungin viranhaltijaorganisaatio

Kaupungin viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtajan esikunnan toimialaan kuuluvat hallintopalvelut, konserni- ja elinvoimapalvelut, HR-palvelut, viestintä- ja tapahtumapalvelut sekä kaupunkikehityspalvelui. 

Kaupungin organisaatioon kuuluvat lisäksi neljä muuta  toimialaa: kasvatuksen ja opetuksen toimiala, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala ja kaupunkitekniikan toimiala. 

Kaupungin johtoryhmä

Puheenjohtaja 

Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja
kirsi.rontu@kerava.fi, p. 040 318 2888

​Jäsenet

Olli Huuskonen, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
olli.huuskonen@ker​ava.fi, p. 040 318 2421

Tiina Larsson, toimialajohtaja, kasvatuksen ja opetuksen toimiala

tiina.larsson@kerava.fi, p. 040 318 2160

Anu Laitila, toimialajohtaja, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala
anu.laitila@kerava.fi, p. 040 318 2055

Riikka Kortelainen, vs. kaupunginsihteeri
riikka.kortelainen@kerava.fi, p. 040 318 2559

Teppo Verronen, kaupunginkamreeri
teppo.verronen@ker​ava.fi, p. 040 318 2322

Pia Sjöroos, kaupunkisuunnittelujohtaja
pia.sjoroos@kerava.fi, p. 040 318 2323

Thomas Sundviestintäjohtaja
thomas.sund@kerava.fi, p. 040 318 2939

Laura Ahokas, henkilöstöjohtaja
laura.ahokas@kerava.fi, p. 040 318 2131

Tapio Helenius, kehitysjohtaja
tapio.helenius@ker​ava.fi, p. 040 318 2461

Erkki Vähätörmä, liikenneinsinööri
erkki.vahatorma@kerava.fi, p. 040 318 2350

 

Organisaatiokaavio

Avaa Keravan Kaupungin organisaatiokaavio 2021.pdf
(pdf 92 kt)

 

Päivitetty 09.06.2022 klo 10:56