Keravan kaupungin organisaatio


Keravan kaupungin hallintoa johtaa kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Kaupunginjohtajan esikunnassa toimii Kaupunkikehityspalvelut.
 

Kaupungin toimialat ja toimialajohtajat ovat:

Keskushallinnon toimiala                            Teppo Verronen, Konsernipalvelut
                                                                            Mira Keitaanranta, Elinvoimapalvelut
                                                                            Sanna Saariniemi, Hallintopalvelut
Kasvatuksen- ja opetuksen toimiala         Katja Immonen (vs.)
Kaupunkitekniikan toimiala                        Tapio Helenius
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala  Erja Wiili-Peltola
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala         Anu Laitila

Toimialat jakautuvat edelleen vastuualueisiin ja yksiköihin, joilla on omat vastuuhenkilöt. 
 

Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen jaostot sekä lautakunnat ja niiden jaostot ja johtokunnat.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunkikehitysjaosto
Elinkeino- ja työllisyysjaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-ajan ja hyvinvoinninlautakunta
Liikuntajaosto
Nuorisojaosto
Kulttuurijaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Lupajaosto

Avaa Keravan kaupungin organisaatiokaavio, (pdf 220 kb)
Päivitetty 07.12.2018 klo 12:36