Att röra sig i Kervo

​Tack vare att Kervo är kompakt till storleken, är det lätt att ta sig fram till fots. Det är en god idé att cykla, eftersom cykellederna är välskötta. I centrum är fordonstrafik förbjuden, så det är trevligt att ta sig runt där med cykel eller till fots.

 

Cykelkarta över Kervo, Träskända och Tusby

 

En cykelkarta som är uppgjord i samarbete mellan Kervo, Träskända och Tusby har publicerats. Kartan ger en helhetsbild över kommunernas leder för lätt trafik. Det finns kilometervis med cykelleder, både inne i den tätbebyggda staden och i närområdena, samt på den mellannyländska landsbygden. Förutom cykellederna visar kartan också var cykelturisten, kulturvännen och friluftmänniskan hittar intressanta och bra platser att besöka.

 

Kartan är i skalan 1:35 000 och den visar cykellederna 2006. På ena sidan presenteras cykellederna i hela området och på den andra sidan finns delförstoringar av centrumområdena, samt de viktigaste trafikreglerna och anvisningarna som gäller för cyklister.

 

Cykelkartan delas ut i de tre kommunerna, bland annat i stads- och kommunhusen, på biblioteken och idrottsplatserna. Kartan kan även laddas ned som flera pdf-filer på adressen www.kerava.fi/pyorailykartta.asp. Kartan är uppdelad i mindre delar för att vara lättare att skriva ut på ett A4-ark.

 

Bussförbindelserna

 

Det finns även bussförbindelser i Kervo. Förbindelserna inom Kervo och kollektivtrafiken mellan Kervo och huvudstadsregionen handhas av samkommunen Helsingforsregionens trafik.

(Adress: https://www.hsl.fi/sv)

 

Närlinjerna

Linjerna 5 och 8

 

Regionlinjerna

633 Kervo - Fallbäcken - Helsingfors

738 Mattilanpuisto - Kervo - Ahjo - Helsingfors

973 Kervo - Peijas - Päiväkumpu

Riktningarna mot Sibbo och Tusby

950, 953 riktningen mot Sibbo

933, 632, 635, 638 mot Tusby

Riktningarna mot Sibbo och Tusby trafikeras som en U-linje

 

HRT:s Kundservice

Kundtjänsten ger service på nummer 094766 4000 (lsa)

mån-fre kl. 7 - 19, lör-sön kl. 8 - 17

 

Rundturer och guideförmedling:

 

Krapi Matkailupalvelu

tel. (09) 274 841

http://www.krapi.fi/

 

Träskända turistbyrå

tel. (09) 2719 2718

Hallintokatu 4 PB 41

04401 Träskända

 

Tusby Turistinformation

tel. (09) 8718 3465

Keski-Uudenmaan matkailuoppaat ry

ordförande Tarja Vuokkovaara, tel. 040 7272 535

Mer information: www.tuusulanrantatie.com

Päivitetty 31.07.2014 klo 10:16