Talous- ja tilastotietoa

Keravaa koskevaa tilastotietoa kootaan vuosittain kaupungin omiin tilastojulkaisuihin, Taskutilastoon ja Tilastokirjaan. Julkaisuissa esitetään tilastotietoa mm. kaupungin väestöstä, työvoimasta, asumisesta, taloudesta ja palveluista. Nimensä mukaisesti taskutilasto sisältää viimeisimmät tiedot​ pienenä, tiiviinä pakettina. Tilastokirjassa tietoja esitetään yksityiskohtaisemmin ja pitemmältä aikaväliltä paperiraporttina, jota on saatavissa keskushallinnon talouspalveluista. Suuri osa tilastokirjan tiedoista löytyy myös julkisista tilastopalveluista. Tarkimmat tiedot kaupungin taloudesta löytyvät puolestaan vuosikertomuksesta.

Kerava lukuina, vuosi 2019 :

Keravan GPS-koordinaatit: N 60.401033, E 25.107644

  • vuosikate 9,2 milj. euroa
  • vuosikate 251 euroa/asukas
  • toimintamenot 238 milj. euroa
  • verotulot 157 milj. euroa
  • tuloveroprosentti 19,25%
  • lainakanta 53,8 milj. euroa
  • lainamäärä 1 463€/asukas
  • tilikauden ylijäämä 1,4 milj. euroa
  • asukasmäärä 36 754

​Talousarviot

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 (pdf, 2,72 Mt)

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-21 (pdf, 57,6 Mt)

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-20 (pdf, 62,5 Mt)

Taskutilasto

Taskutilasto 2015
Taskutilasto 2014
Taskutilasto 2013

Tilastotietoa

Tilastotietoa 2019
Tilastotietoa 2018
Tilastotietoa 2017
Tilastotietoa 2016
Tilastotietoa 2015
Tilastokirja 2014
Tilastokirja 2013
Tilastokirja 2012

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014
Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus 2012

 

 

 

 

 

Päivitetty 28.05.2020 klo 12:11