Talous- ja tilastotietoa

Keravaa koskevaa tilastotietoa kootaan vuosittain kaupungin omiin tilastojulkaisuihin, Taskutilastoon ja Tilastokirjaan. Julkaisuissa esitetään tilastotietoa mm. kaupungin väestöstä, työvoimasta, asumisesta, taloudesta ja palveluista. Nimensä mukaisesti taskutilasto sisältää viimeisimmät tiedot​ pienenä, tiiviinä pakettina. Tilastokirjassa tietoja esitetään yksityiskohtaisemmin ja pitemmältä aikaväliltä paperiraporttina, jota on saatavissa keskushallinnon talouspalveluista. Suuri osa tilastokirjan tiedoista löytyy myös julkisista tilastopalveluista. Tarkimmat tiedot kaupungin taloudesta löytyvät puolestaan vuosikertomuksesta.

Kerava lukuina, vuosi 2017 :

Keravan GPS-koordinaatit: N 60.401033, E 25.107644

  • vuosikate 21,1 milj. euroa
  • vuosikate 592 euroa/asukas
  • toimintamenot 224,9 milj. euroa
  • verotulot 157 milj. euroa
  • tuloveroprosentti 19,25 %
  • lainakanta 40,5 milj. euroa
  • lainamäärä  1 139 euroa/asukas
  • tilikauden ylijäämä 8,8 milj. euroa
  • asukasmäärä 35 579

​Talousarviot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-21 (pdf, 57,6 Mt)

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-20 (pdf, 62,5 Mt)

Taskutilasto

Taskutilasto 2015
Taskutilasto 2014
Taskutilasto 2013

Tilastotietoa

Tilastotietoa 2017
Tilastotietoa 2016
Tilastotietoa 2015
Tilastokirja 2014
Tilastokirja 2013
Tilastokirja 2012

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014
Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus 2012

 

 

 

 

 

Päivitetty 02.01.2019 klo 12:29