Talous- ja tilastotietoa

Keravaa koskevaa tilastotietoa kootaan vuosittain kaupungin omiin tilastojulkaisuihin, Taskutilastoon ja Tilastokirjaan. Julkaisuissa esitetään tilastotietoa mm. kaupungin väestöstä, työvoimasta, asumisesta, taloudesta ja palveluista. Nimensä mukaisesti taskutilasto sisältää viimeisimmät tiedot​ pienenä, tiiviinä pakettina. Tilastokirjassa tietoja esitetään yksityiskohtaisemmin ja pitemmältä aikaväliltä paperiraporttina, jota on saatavissa keskushallinnon talouspalveluista. Suuri osa tilastokirjan tiedoista löytyy myös julkisista tilastopalveluista. Tarkimmat tiedot kaupungin taloudesta löytyvät puolestaan vuosikertomuksesta.

Kerava lukuina, vuosi 2016 :

Keravan GPS-koordinaatit: N 60.401033, E 25.107644

  • vuosikate 26,1 milj. euroa
  • vuosikate 734 euroa/asukas
  • toimintamenot 227,7 milj. euroa
  • verotulot 155 milj. euroa
  • tuloveroprosentti 19,25 %
  • lainakanta 37,9 milj. euroa
  • lainamäärä  1 067 euroa/asukas
  • tilikauden ylijäämä 14,5 milj. euroa
  • asukasmäärä 35 531

​Talousarviot

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-20 (pdf, 62,5 Mt)

Taskutilasto

Taskutilasto 2015
Taskutilasto 2014
Taskutilasto 2013


Tilastotietoa

Tilastotietoa 2016
Tilastotietoa 2015
Tilastokirja 2014
Tilastokirja 2013
Tilastokirja 2012


Vuosikertomus

Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014
Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus 2012

 

 

 

 

 

Päivitetty 24.04.2018 klo 09:54