Kohdennettu ja jalkautuva nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi tarkoitettua työtä, jota Keravalla toteutetaan esimerkiksi kouluilla, nuorisotiloilla ja nuorten suosimilla vapaa-ajanviettopaikoilla. Toimintamuotoja ovat muun muassa jalkautuva työ, pienryhmätoiminta ja erilaiset kouluilla tapahtuvat ohjatut toiminnat.

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Ohjaamon, Onnilan, Keravan oppilashuollon, etsivän nuorisotyön, lastensuojelun sekä muiden kuntien ja kaupunkien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jalkautuva nuorisotyö

Jalkautuvan nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä, missä he liikkuvat: kaduilla, lähiliikuntapaikoilla, koulujen pihoilla ja kauppakeskuksissa. Nuoret kohdataan heidän omassa ympäristössään ja tarpeen mukaan ohjataan heidät tarvitsemiensa palvelujen pariin. Tervetuloa rohkeasti keskustelemaan!

Jalkautuvaa nuorisotyötä toteutetaan aina pareittain. Työntekijöillä on tunnistettavat liivit, ja he kulkevat nuorisopalveluiden tunnistettavalla autolla. Jalkautuvaa nuorisotyötä voidaan tehdä myös Keravan ulkopuolella yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Jalkautuva nuorisotyö painottuu viikonloppuihin, juhlapyhien aattoihin ja nuorille merkittäviin päiviin kuten koulujen päättymispäivä.

Jalkautuvan nuorisotyön aikataulu

Ti klo 17:00–21:00 kesäkautena
Ke klo 17:00–21:00 kevät- ja kesäkautena
To klo 17:00–21:00 kevät- ja kesäkautena
Pe klo 17:00–23:00 ympäri vuoden
La klo 17:00–22:00 ympäri vuoden

Yhteystiedot:

jalkautuvat@kerava.fi