Paikan merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.

Rakennuksen paikan maastoon merkintä
Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen kun rakennuslupahakemus on hyväksytty.

Rakennuksen paikan merkitsemistä varten toimitetaan paikkatiedot palveluihin täytetty hakemuslomake paikan merkitsemiseksi.

merkintahakemuslomake.doc

Lomakkeen toimittamisen jälkeen sovitaan aika puhelimitse

paikkatietopalvelut yksiköstä

puh. 040 318 2348(ensisijaisesi) tai 040 318 2556
mittauspalvelut (at) kerava.fi

Rakennuksen paikka pyritään merkitsemään kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta, ruuhkaisina aikoina viikossa.


 

Päivitetty 09.10.2018 klo 08:41