Pohjakatselmus

​Pohjakatselmus tilataan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta, paalutus tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty.

Milloin pohjakatselmus pidetään?
Pohjakatselmus tilataan perustamistavasta riippuen seuraavasti:
   o Maan varaan perustettaessa peruskuopan kaivuun ja mahdollisen täytön jälkeen, mutta kuitenkin ennen anturoiden valua
   o Kalliolle perustettaessa kun sekä louhinta että mahdolliset ankkurointi- ja lujitustyöt ja täytöt on tehty, mutta kuitenkin ennen anturoiden valua
   o Paaluille perustettaessa kun paalutus pöytäkirjoineen on tehty ja anturat on laudoitettu.

Edellytykset katselmusten pitämiselle
   o vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
   o rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, kuten pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen, paalutus- sekä tarkemittauspöytäkirjat ja tiiveyskoetulokset ovat käytettävissä
   o työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
   o tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä.
   o aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset tarkastusinsinööri Jarmo Summaselta 040 318 2125.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 §

Päivitetty 09.12.2013 klo 09:36