Rakentajalle

​Näiltä rakentamista koskevilta sivuilta selviää koko rakentamisprosessi kiinteistön vesi- ja viemäriasioiden (kvv) näkökulmasta. Kvv-suunnitelmat ja -katselmukset koskevat uudisrakentamisen lisäksi myös kiinteistön laajennus- ja muutostöitä sekä saneerauksia.


Jos osoitteesi muuttuu rakennusprojektin aikana, muistathan ilmoittaa uuden osoitteen suoraan vesihuoltoon.

Keravan vesihuolto on siirtynyt kvv-suunnitelmien (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien) suhteen sähköiseen arkistointiin. Kaikki luvanvaraiset kvv-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisessä muodossa pdf-tiedostoina Lupapiste.fi -palveluun.


Kiinteistön vesi- ja viemäritarkastuksia koskevat tilaukset tehdään vesihuollon asiakaspalvelun kautta, puh. 040 318 2275. Työtehtäviä suorittaessaan vesihuollon henkilöstöllä on aina mukana kuvallinen henkilökortti, jossa on työntekijän nimi sekä veronumero. Jos epäilet ettei henkilö ole töissä Keravan vesihuollosta, ota yhteyttä vesihuollon asiakaspalveluun.

Päivitetty 23.07.2021 klo 20:01