Iltapäivätoiminta

​​​​Keravan kaupunki järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa 1.-2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. luokan oppilaille tarkoitettua maksullista iltapäivätoimintaa. Kaikki toimijat järjestävät toimintaa klo 12.00-16.00 välisen ajan.

Toimintaa tarjotaan työssä tai opiskelemassa käyvien perheiden lapsille. Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Etusijalla ovat koulunsa aloittavat, mikäli kaikille toimintaan hakeneille ei pystytä järjestämään paikkaa. Mikäli kaikille 2.-luokkalaisille ei voida tarjota paikkaa, ne arvotaan määräaikaan mennessä hakeneiden kesken. Edelle menevänä perusteena voidaan käyttää myös kasvatuksellisia ja sosiaalisia perusteita.

Ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa järjestää Folkhälsan i Kervo rf Svensbackan koulussa. Ruotsinkieliseen toimintaan on oma hakemuksensa. Lisätietoja ruotsinkielisestä toiminnasta: Marianne Lundström p. 040 244 5541 , marianne.lundstrom52@gmail.com.

 

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain Wilma-järjestelmän kautta. Koulutulokkaat saavat ilmoittautumisohjeen kotiin lähetettävässä koulutulokasoppaassa. Vanhemmille oppilaille ohje lähetetään Wilma-järjestelmän kautta.

Ruotsinkieliseen koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella, joka on tulostettavissa hakuaikana Keravan kaupungin internetsivuilta. 
 

Maksut

Maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Perusopetuslain mukaisen toiminnan ajalta (4 h, klo 12-16) peritään 80 euroa/kk.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

​Perheen bruttotulot / kk​Maksu/kk
​alle 2071€​0€
​2071€ - 2726€​56€
​yli 2726€​80€​

 

Lisätietoa

Iltapäivätoiminnan järjestämiseen liittyvät asiat:
Kati Airisniemi, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija
puh. 040 318 2728
kati.airisniemi@kerava.fi

Iltapäivätoiminnan maksuihin liittyvät asiat:
Anne Timonen, toimistosihteeri
puh. 040 318 2828
anne.timonen@kerava.fi

 

Päivitetty 03.08.2017 klo 15:13