Työllisyyspalvelut

Työ_ScanStockPhoto_image_3302313 (2).jpg

Kaipaatko vinkkejä ja tukea työnhakuun tai vaikkapa tukea työmarkkinoille palaamiseen? Tervetuloa Keravan kaupungin työllisyyspalveluihin!

Tavoitteenamme on Keravan työllisyyden edistäminen tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä ja ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Pyrimme parantamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa ja edistämään yhteiskunnallista osallisuutta. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Järjestämme mm. erilaisia työllisyyttä edistäviä tapahtumia, kuntouttavaa työtoimintaa ja koordinoimme kaupungin palkkatukityöllistämistä. Yritysten työllistämistä tuetaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti työllistämisen kuntalisän avulla.

Yhteistyökumppaninamme toimivat erityisesti TE-toimisto, Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), koulutusorganisaatiot, Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä nuorten aikuisten osalta Keravan Ohjaamo, työpaja Jenga ja etsivä nuorisotyö.

Päivitetty 08.09.2020 klo 10:33