Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2021

Kysyimme asiakkailtamme asiointipisteen palvelujen käytöstä ja pyysimme heitä arvioimaan palvelujen laatua vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kysely järjestettiin 23.8.–17.9.2021. Vastaajilta kysyttiin myös taustatietoja kuten ikää ja kotikuntaa. Kyselyyn pystyi vastaaman Keravan nettisivuilla olleen linkin kautta tai jättämällä paperilomakkeen asiointipisteessä olleeseen palautusastiaan. Kyselyyn vastasi tänä vuonna vain 23 asiakasta.

Taustatietonsa ilmoittaneista vastaajista keravalaisia oli 21. Vastaajasta 21 oli ulkoisia asiakkaita ja 2 sisäisiä asiakkaita eli Keravan kaupungin työntekijöitä. Naisia kyselyyn vastaajista oli 87 prosenttia ja ikäryhmistä kyselyyn vastasivat ahkerimmin yli 70-vuotiaat asiakkaat, joita kyselyyn vastaajista oli 39 prosenttia.

Palveluja kyselyyn vastaajat olivat käyttäneet seuraavasti:

palvelujen käyttö.JPG 

Palvelun laatua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 – 5 (1 heikko/tyytymätön, 5 kiitettävä/tyytyväinen). Palvelukokemuksen yleisarvioksi tuli kyselyn perusteella 4 ja 65 prosenttia vastaajista arvioi palvelukokemusta arvosanalla 5.

Kyselyssä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä aukioloaikoihimme asteikolla 1 – 5. Normaaliaukioloajoista arvion 5 antoi 52 prosenttia vastaajista, arvioiden keskiarvon ollessa 4,2. Normaalit aukioloaikamme ovat ma – to klo 8 – 17.30 ja pe klo 8-12. Kesäajalla palvelemme supistetuin aukioloajoin, arvioiden keskiarvo oli 4. Kysyimme myös kuinka tärkeää asiakkaillemme on saada palvelua normaaleja virastoaikoja laajemmin ja 38 prosentille asiakkaista tämä ei ollut lainkaan tärkeää ja 30 prosentille asiakkaista erittäin tärkeää.

Kiitämme asiakkaitamme kyselyyn vastaamisesta, kehitysehdotuksista, arvioista ja saamistamme kiitoksista ja toivotamme teidät tervetulleeksi asioimaan asiointipisteessä jatkossakin!


Päivitetty 15.10.2021 klo 11:07