Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2020

Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2020

Kysyimme asiakkailtamme asiointipisteen palvelujen käytöstä ja pyysimme heitä arvioimaan palvelujen laatua vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kysely järjestettiin 3.12. – 31.12.2020. Vastaajilta kysyttiin myös taustatietoja kuten ikää ja kotikuntaa. Kyselyyn pystyi vastaaman Keravan nettisivuilla olleen linkin kautta tai jättämällä paperilomakkeen asiointipisteessä olleeseen palautusastiaan. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 30 asiakasta.

Taustatietonsa ilmoittaneista vastaajista keravalaisia oli 96 prosenttia. 30 vastaajasta 28 oli ulkoisia asiakkaita ja 2 sisäisiä asiakkaita eli Keravan kaupungin työntekijöitä. Naisia kyselyyn vastaajista oli 82 prosenttia ja ikäryhmistä kyselyyn vastasivat ahkerimmin yli 70 vuotiaat asiakkaat, joita kyselyyn vastaajista oli 43 prosenttia.

Palveluja kyselyyn vastaajat olivat käyttäneet seuraavasti:

Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2020 palvelujen käyttö.jpg Palvelun laatua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 – 5 (1 heikko/tyytymätön, 5 kiitettävä/tyytyväinen). Palvelukokemuksen yleisarvioksi tuli kyselyn perusteella 4,6 ja 70 prosenttia vastaajista arvioi palvelukokemusta arvosanolla 5. Palvelun ystävällisyys sai arvion 4,6, nopeus sai arvion 4,5, ja palveluneuvojan asiantuntemus 4,6.

Kyselyssä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä aukioloaikoihimme asteikolla 1 – 5. Normaaliaukioloajoista arvion 5 antoi puolet vastaajista, arvioiden keskiarvon ollessa 4,4. Normaalit aukioloaikamme ovat ma – to klo 8 – 17.30 ja pe klo 8-12. Kesäajalla palvelemme supistetuin aukioloajoin, arvioiden keskiarvo oli 4,1. Kysyimme myös kuinka tärkeää asiakkaillemme on saada palvelua normaaleja virastoaikoja laajemmin ja 23 prosentille asiakkaista tämä ei ollut lainkaan tärkeää ja 20 prosentille asiakkaista erittäin tärkeää.

Kiitämme asiakkaitamme kyselyyn vastaamisesta, kehitysehdotuksista, arvioista ja saamistamme kiitoksista ja toivotamme teidät tervetulleeksi asioimaan asiointipisteessä jatkossakin!

 

Päivitetty 21.01.2021 klo 08:59