Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2018

Kysyimme asiakkailtamme asiointipisteen palvelujen käytöstä ja pyysimme heitä arvioimaan palvelujen laatua vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kysely järjestettiin 21.11. – 9.12.2018. Vastaajilta kysyttiin myös taustatietoja kuten ikää ja kotikuntaa. Kyselyyn pystyi vastaaman Keravan nettisivuilla olleen linkin kautta tai jättämällä paperilomakkeen asiointipisteessä olleeseen palautusastiaan. Kyselyyn vastasi vain 21 asiakasta.

Taustatietonsa ilmoittaneista vastaajista keravalaisia oli 76 prosenttia. 21 vastaajasta 15 oli ulkoisia asiakkaita ja 6 sisäisiä asiakkaita eli Keravan kaupungin työntekijöitä. Naisia kyselyyn vastaajista oli lähes 90 prosenttia ja ikäryhmistä kyselyyn vastasivat ahkerimmin 41 – 50 vuotiaat asiakkaat, joita kyselyyn vastaajista oli lähes kolmannes.

Palveluja kyselyyn vastaajat olivat käyttäneet seuraavasti:

Asiointipisteen_palvelujen_käyttö_2018.PNG 

Palvelun laatua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 – 5 (1 heikko/tyytymätön, 5 kiitettävä/tyytyväinen). Palvelukokemuksen yleisarvioksi tuli kyselyn perusteella 4,38 ja kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi palvelukokemusta arvosanolla 5. Palvelun nopeus sai arvion 4,43, ystävällisyys sai arvion 4,57 ja palveluneuvojan asiantuntemus 4,57.

Kyselyssä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä aukioloaikoihimme asteikolla 1 – 5. Normaaliaukioloajoista arvion 5 antoi liki 48 prosenttia vastaajista, arvioiden keskiarvon ollessa 4,14. Kesäajalla palvelemme supistetuin aukioloajoin, arvioiden keskiarvo oli tasan 4. Kesän aukioloaikoihin asiakkaat olivat aiempaa tyytyväisempiä, asiointipiste olikin yhtenä päivänä kesäaukioloaikoina avoinna muita päiviä pidempään. Tämä toive esitettiin vuoden 2017 asiakastyytyväisyyskyselyssä ja toteutettiin vuonna 2018.

Kiitämme asiakkaitamme kyselyyn vastaamisesta, arvioista ja saamistamme kiitoksista ja toivotamme teidät tervetulleeksi asioimaan asiointipisteessä jatkossakin!

Päivitetty 28.01.2019 klo 15:47