Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2019

Asiointipisteen asiakastyytyväisyyskysely 2019

Kysyimme asiakkailtamme asiointipisteen palvelujen käytöstä ja pyysimme heitä arvioimaan palvelujen laatua vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kysely järjestettiin 1.–25.10.2019. Vastaajilta kysyttiin myös taustatietoja kuten ikää ja kotikuntaa. Kyselyyn pystyi vastaaman Keravan nettisivuilla olleen linkin kautta tai jättämällä paperilomakkeen asiointipisteessä olleeseen palautusastiaan. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 48 asiakasta.

Taustatietonsa ilmoittaneista vastaajista keravalaisia oli 85 prosenttia. 48 vastaajasta 41 oli ulkoisia asiakkaita ja 7 sisäisiä asiakkaita eli Keravan kaupungin työntekijöitä. Naisia kyselyyn vastaajista oli 65 prosenttia ja ikäryhmistä kyselyyn vastasivat ahkerimmin yli 70 vuotiaat asiakkaat, joita kyselyyn vastaajista oli 33 prosenttia.

Kyselyyn vastaajat olivat käyttäneet palveluja seuraavasti:

palvelujen_käyttöpros.JPG 

Palvelun laatua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5 (1 heikko/tyytymätön, 5 kiitettävä/tyytyväinen). Palvelukokemuksen yleisarvioksi tuli kyselyn perusteella 4,6 ja lähes 69 prosenttia vastaajista arvioi palvelukokemusta arvosanolla 5. Palvelun nopeus sai arvion 4,6, ystävällisyys sai arvion 4,7 ja palveluneuvojan asiantuntemus 4,6.

Kyselyssä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä aukioloaikoihimme asteikolla 1–5. Normaaliaukioloajoista arvion 5 antoi liki 69 prosenttia vastaajista, arvioiden keskiarvon ollessa 4,5. Normaalit aukioloaikamme ovat ma–to klo 8–17.30 ja pe klo 8–12. Kesäajalla palvelemme supistetuin aukioloajoin, ja arvioiden keskiarvo oli 3,9. Kysyimme tänä vuonna myös kuinka tärkeää asiakkaillemme on saada palvelua normaaleja virastoaikoja laajemmin ja 27 prosentille asiakkaista tämä ei ollut lainkaan tärkeää ja samoin 27 prosentille asiakkaista erittäin tärkeää.

Kiitämme asiakkaitamme kyselyyn vastaamisesta, kehitysehdotuksista, arvioista ja saamistamme kiitoksista ja toivotamme teidät tervetulleeksi asioimaan asiointipisteessä jatkossakin! 

Päivitetty 25.05.2020 klo 16:37