Kaavoitus

Keravan kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadintaa ohjaa kaupunkikehitysjaosto, jossa esittelijänä on kaupunginjohtaja. Yleiskaavat ja vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Muut asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavat  valmistellaan kaupunkikehityspalveluissa. 

 

Laadinnassa olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevia kaavatöitä voi seurata Keravan karttapalvelusta. Karttapalvelusta löytyvät kaavatöiden aluerajaukset ja tiedot.

 

Tutustu laadinnassa oleviin aluekehityssuunnitelmiin

Kaavatyöt karttapalvelussa

 

Kaavoituskatsaus

Kaupungin tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus, jossa esitellään kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksella tiedotetaan kaupunkilaisia maankäyttöä koskevista suunnitelmista.

 

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, Kerava

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu(at)kerava.fi

Neuvonta ja tiedustelut: maankäyttösihteeri Heli Lehto, p. 040 318 2389

Kaupunkikehityksen yhteystiedot

Päivitetty 07.06.2018 klo 09:29