Ajankohtaista ja nähtävillä

 

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo 

Uusia omakotitaloja Sompion kaupunginosaan (Rajamäentie, 2348) Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uusien omakotitalojen rakentamismahdollisuuksia. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 21.3.2018 mennessä. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Asemakaavan päivitys Alikeravan työpaikka-alueella (Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristö, 2247). Alueen kortteleita koskevia määräyksiä ajantasaistetaan ja liikennejärjestelyjä parannetaan. Klondyke-talon viereen tutkitaan puiston kaavoittamista. Mielipiteet kaavaluonnoksesta 29.3.2018 mennessä. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7. 

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ilmoitettuun päivämäärään mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut PL 123, 04201 KERAVA.

                                           ***********************                               

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

Asemakaavan muutos voimaan

Asemakaavan päivitys Saviolla (Laaksotie 18, 2333). Kaupunginhallitus on 19.12.2017/417§ hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla päivitettiin asemakaava vastaaman jo toteutunutta tilannetta liittämällä tonttiin osa puistoaluetta. Samalla mahdollistettiin kevyen liikenteen väylän rakentaminen leventämällä Laaksotien katualuetta.

Asemakaavan muutos hyväksytty

Asuinkerrostalo ja liiketilaa Killan kaupunginosaan (Kankurinpolku 2, 2332). Kaupunginhallitus on 13.2.2018/46§ hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla mahdollistetaan asuinkerrostalon ja liiketilan rakentaminen.

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

                                             **********************

Rivitalotontin vähäinen laajennus Pohjolankadulla Kalevan kaupunginosassa, (2340) Pohjolantie 42.     Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Kaavahankkeen asiakirjat ovat nähtävillä 12.3.2018 asti Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7. Mielipiteet/muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa ilmoitettuun päivämäärää mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

Voit tutustua kaava-aineistoon tästä linkistä.

 

Asemakaavan muutos hyväksytty 

Uusi asuinkerrostalo Terhikintielle Kalevan kaupunginosaan, (2294) Terhikintie 2

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.1.2018 (26§) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa kerrostalon rakentamisen osoitteeseen Terhikintie 2.

                                                 ********************

Asemakaavan muutos hyväksytty 

Asemakaavan päivitys Saviolla (Laaksotie 18, 2333). Kaupunginhallitus on 19.12.2017 (417 §) hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla päivitettiin asemakaava vastaamaan jo toteutunutta tilannetta liittämällä tonttiin osa puistoaluetta. Samalla mahdollistettiin kevyen liikenteen väylän rakentaminen leventämällä Laaksotien katualuetta.

                                                 ********************

Asemakaavan voimaantulo

Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.10.2017/121§ asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Keravanjoen yhtenäiskoulun rakentamisen Lapilan koulun alueelle. Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327).

                                                  ******************* 

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

                                                      *******************

Kaavoituskatsaus 2017

Kaupunginhallitus on 19.12.2016/349 § hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2017. Siihen voi käydä tutustumassa Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Kaavoituskatsaus 2017

 

Päivitetty 06.03.2018 klo 11:02