Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo

Puhtaille ylijäämämaille uusi loppusijoituspaikka KerCan työpaikka-alueen eteläpuolelle Alikeravalla (2297) KerCa IV. Alueelle on tarkoitus läjittää tie- ja rakennustyömailta tulevia ylijäämämaita. Maanajon päätyttyä alue maisemoidaan ja rakennetaan virkistyskäyttöön. Muistutukset kaavaehdotuksesta ja mielipiteet läjitysalueen yleissuunnitelmaluonnoksesta pyydetään 15.6.2018 mennessä. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456. 

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Uusi seurakuntakeskus Saviolle (2335) Koivikontie 9. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden seurakuntakeskuksen ja uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tontille. Mielipiteet kaavaluonnoksesta 15.6.2018 mennessä. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.

Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti  myös Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Mahdolliset mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa ilmoitettuun päivämäärään mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut PL 123, 04201 KERAVA.

                                                   **********************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo

Asuinkerrostaloja Kääpäkadulle Savion kaupunginosaan Kanniston alueelle (Kääpäkatu 1-5, 2344). Tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen ja päivittäistavarakaupan rakentamisen mahdolllisuutta suunnittelualueelle. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Asuinkerrostaloja ja kivijalkaliiketilaa Kauppakaarelle keskustaan (Kauppakaari 1, 2350). Tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen ja liiketilojen rakentamisen mahdollistamista suunnittelualueelle. Tontilla nykyään sijaitseva liikerakennus ja pysäköintitalo purettaisiin. Rakennuksessa on toiminut aiemmin Anttilan tavaratalo. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä 18.5.2018 asti Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä  sekä kartta.kerava.fi. Mielipiteet  kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa 18.5.2018  mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

 

                                                        ********************

Asemakaavamuutos voimaan

Asemakaavan muutos Killan kaupunginosassa. Kaupunginhallitus on 13.2.2018 (46§) hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla mahdollistetaan asuinkerrostalon ja liiketilan rakentaminen. (2332) Kankurinpolku 2.

                                                       *******************

Asemakaavamuutos voimaan

Uusi asuinkerrostalo Terhikintielle Kalevan kaupunginosaan, (2294) Terhikintie 2

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.1.2018 (26§) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa kerrostalon rakentamisen osoitteeseen Terhikintie 2.

                                                      ********************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

                                                      *********************

Asemakaavan muutos voimaan

Asemakaavan päivitys Saviolla (Laaksotie 18, 2333). Kaupunginhallitus on 19.12.2017/417§ hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla päivitettiin asemakaava vastaaman jo toteutunutta tilannetta liittämällä tonttiin osa puistoaluetta. Samalla mahdollistettiin kevyen liikenteen väylän rakentaminen leventämällä Laaksotien katualuetta.

                                                  **********************

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

Asemakaavan voimaantulo

Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.10.2017/121§ asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Keravanjoen yhtenäiskoulun rakentamisen Lapilan koulun alueelle. Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327).

                                                  ******************* 

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

                                                    *******************

Kaavoituskatsaus 2017

Kaupunginhallitus on 19.12.2016/349 § hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2017. Siihen voi käydä tutustumassa Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Kaavoituskatsaus 2017

 

Päivitetty 15.05.2018 klo 12:32