Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

 

Asemakaavamuutos voimaan

Rivitalotontin vähäinen laajennus Pohjolankadulla Kalevan kaupunginosassa (Pohjolantie 42, 2340). Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 8.5.2018 (138 §).

                                                             *******************

Asemakaavamuutoksia nähtävillä

Uusia kerrostaloja Killan kaupunginosaan, Kankurinkatu (2275). Tavoitteena on muuttaa erillispientaloalue ja pieni puistoalue kerrostaloalueeksi. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 10.8.2018 mennessä.                        Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Uusia omakotitaloja Sompion kaupunginosaan, Rajamäentie (2348). Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kahden omakotitalon rakentaminen. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta 10.8.2018 mennessä. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7.                Mahdolliset mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse kaupunkisuunnittelu @kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut PL 123, 04201 KERAVA.

                                                              *******************

Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos hyväksytty

Uusi toimitilarakennus Alikeravan kaupunginosaan, (2349) Ratapellonkuja 4. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen 12.6.2018 (173 §).

                                                             ********************

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Uusia asuinkerrostaloja Kalevaan, (2329) Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen vanhan liikerakennuksen ja omakotitalojen paikalle.

Kaavahankkeen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 9.7.2018 asti  Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä Kultasepänkatu 7. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta 9.7.2018 mennessä kaupunkisuunnittelu@kerava.fi  tai                   os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse  Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

                                                            ********************

Asemakaava ja asemakaavamuutos julkisesti nähtävillä

Uusi avovankila Ylikeravalle, Vankilan alue (2276). Asemakaavalla mahdollistetaan uuden avovankilayksikön rakentaminen Keravan vankilan alueelle ja ratkaistaan vanhan vankila-alueen käyttö ja suojelutarpeet. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumismenettelyä on muutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta siten, että kaava asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen ehdotuksena nähtäville (MRA 27 §). Muistutukset kaavaehdotuksesta ja tonttijaosta 1.7.2018 mennessä. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.

 Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Edellä mainitun kaavahankkeen asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 . Mahdolliset mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut PL 123, 04201 KERAVA.

                                                   **********************

Asemakaavamuutos voimaan

Asemakaavan muutos Killan kaupunginosassa. Kaupunginhallitus on 13.2.2018 (46§) hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla mahdollistetaan asuinkerrostalon ja liiketilan rakentaminen. (2332) Kankurinpolku 2.

                                                       *******************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

                                                      *********************.

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

 

Päivitetty 03.07.2018 klo 08:10