Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

Uusia toimitiloja Kaskelan kaupunginosaan Koivulaan Lahdentien varteen, Koivulan työpaikka-alue (2345).

Tavoitteena on rakentaa yleiskaavan mukainen työpaikka-alue. Asemakaavassa kiinnitetään huomiota myös työpaikka-alueen hulevesien käsittelyyn.  Kaavaluonnoksessa muutetaan myös Kaskela I (2261) asemakaavan pohjoisosaa siten, että tonteille on mahdollista rakentaa paritaloja. Suunnittelualueelle on laadittu myös katusuunnitelmaluonnos. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä katusuunnitelmaluonnoksesta 1.2.2019 mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja: Jani Ylimäki, p. 040 318 2846. Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

Uusi asuinkerrostalo Saviolle, Koivikontie 3-5 (2351).

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen Savion aseman välittömään läheisyyteen. Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta 8.2.2019 mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480. Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

Edellä olevien kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

                                                            ************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaantulo

Keravan kaupunginvaltuusto on 7.11.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Keravan yleiskaava 2035 (YK6).  Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 2.11.2017. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 21.12.2018.

                                                           *************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Uusia erillispientalotontteja Savion kaupunginosaan, Koivikon täydennysrakentaminen (2338).  Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 30.10.2018 (289§).

                                                             *************

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Uusi avovankila Ylikeravalle, Vankilan alue (2276). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 8.10.2018/66§.

                                                              *************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Uusia asuinkerrostaloja Kalevan kaupunginosaan, (2329) Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 6.11.2018/306 §.

                                                                *************                                                                        Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

                                                              **************

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

 

Päivitetty 08.01.2019 klo 15:56