Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

 

Lapilan päiväkodin laajennus (Paloasemantie 8, 2355). Asemakaavan tavoitteena on tutkia Keravanjoen päiväkodin siirtämistä Lapilan päiväkodin yhteyteen. Lisätietoja: Marja Pelo, p. 040 318 2316. Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Uusi asuinkerrostalo Savion kaupunginosaan (Koivikontie 3-5, 2351). Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen Saviolle. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480. Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

Teollisuusalueen muuttaminen asuinkäyttöön (Ketjutie 5, 2353). Tarkoituksena on muuttaa teollisuusrakennusten korttelialue asuntoalueeksi Ahjon kaupunginosassa. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388. Kaava-aineistoon voi tutustua  tästä linkistä.

Edellä mainittujen kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 5.10.2018 asti myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 5.10.2018 mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, Kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

                                                          *************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Uusi puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka, (Kerca IV, 2297)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.9.2018 (232§) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa puhtaiden ylijäämämaiden läjittämisen alueelle.

                                                           *************

Uusia omakotitaloja Kalevan kaupunginosaan, Kalevan uudet pientalotontit (2347). Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uusien omakotitalojen rakentamismahdollisuuksia Kalevassa. Mielipiteet kaavaluonnoksesta 27.9.2018 mennessä.  Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.                                     Kaava-aineistoon voi tutustua  tästä linkistä .

Uusia erillispientalotontteja Savion kaupunginosaan, Koivikon täydennysrakentaminen (2338). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakentamattomat julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueet sekä kaksi puiston osaa erillispientalojen korttelialueiksi. Lisäksi kaavassa on tarkoitus osoittaa ohjeellinen yhteiskäyttösaunan rakennuspaikka. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta 7.10.2018 mennessä. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.  Kaava-aineistoon voi tutustua tästä linkistä.

                                                                            

Kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä ilmoitettuun päivämäärään asti myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.    Mahdolliset mielipiteet/muistutukset sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

                                                               ***************

Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen voimaantulo

Uusi toimitilarakennus Alikeravan kaupunginosaan, (2349) Ratapellonkuja 4. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen 12.6.2018 (173 §).

                                                             ******************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

 

                                                         *********************

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

 

Päivitetty 19.09.2018 klo 15:15