Ajankohtaista ja nähtävillä

Nähtävillä olevat asemakaavamuutokset 

 

Toimitilarakennuksen laajentaminen Ylikeravalla, (2357) Huhtimontie 2.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa toimitilarakennuksen laajentaminen Ylikeravalla. Kaavahankkeen asiakirjat ovat nähtävillä 22.2.2019 asti myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.  Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480. Kaava-aineistoon voi tutustua      tästä linkistä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitettuun päivämäärää mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

                                                        *****************

Asemakaavamuutoksia hyväksytty 

Alikeravan työpaikka-alueella asemakaavan päivitys, (2247) Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristö. Kaupunginhallitus on 29.1.2019/29§ hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla alueen kortteleita koskevia määräyksiä ajantasaistetaan ja liikennejärjestelyjä parannetaan sekä osoitetaan uusia yritystontteja. Klondyke-talon viereen mahdollistetaan puisto.

Uusia omakotitaloja Kalevan kaupunginosaan, (2347) Kalevan uudet pientalotontit. Kaupunginhallitus on 29.1.2019/28§ hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uusien omakotitalojen rakentamisen Kalevassa.

                                                      ** ***************

Uusi seurakuntakeskus ja asuinkerrostaloja Saviolle, (2335) Koivikontie 9. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen ja asuinkerrostalojen rakentaminen. Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480. Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

Uusia asuinkerrostaloja Jaakkolaan, (2328) Palopellonkatu 8 ja 10. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa huoltoaseman tonttia sekä mahdollistaa usean asuinkerrostalon ja uuden kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumismenettelyä on muutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta siten, että kaava asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen ehdotuksena nähtäville (MRA27 §). Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p.040 318 2388. Voit tutustua aineistoon tästä linkistä

Uusia asuinkerrostaloja Kiltaan, (2275) Kankurinkatu. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p.040 318 2388. Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 1.3.2019 asti myös Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteessä, Kultasepänkatu 7.  Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista 1.3.2019 mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

                                                        ****************

Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaantulo

Keravan kaupunginvaltuusto on 7.11.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Keravan yleiskaava 2035 (YK6).  Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 2.11.2017. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 21.12.2018.

                                                           *************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Uusia erillispientalotontteja Savion kaupunginosaan, Koivikon täydennysrakentaminen (2338).  Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 30.10.2018 (289§).

                                                             *************

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Uusi avovankila Ylikeravalle, Vankilan alue (2276). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 8.10.2018/66§.

                                                              *************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Uusia asuinkerrostaloja Kalevan kaupunginosaan, (2329) Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 6.11.2018/306 §.

                                                                *************                                                                        Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2018/32§ saattaa Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) voimaan niillä alueilla, joihin jatkovalitus ei kohdistu. Uuteen aluerajaukseen voi tutustua osoitteessa www.kerava.fi

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yleiskaava 2035 (YK6) on osittain aiemmin saatettu voimaan kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä 6.3.2017/52§.

                                                              **************

Kaavoituskatsaus 2018

Kaupunginhallitus on 19.12.2017/418§ hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2018. Siihen voi tutustua Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 tai kotisivuilla www.kerava.fi / Palvelut/ Asuinympäristö ja rakentaminen/ Kaavoitus.

 Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

 

Päivitetty 13.02.2019 klo 08:25