Puistot ja viheralueet

Kesäinen kuvä Keskuspuistosta ja sen vesialtaasta


Viheralueisiin kuuluvat puistot, leikkipaikat ja -puistot, koirapuistot, katujen viherkaistaleet sekä jalkapallokentät ja muut liikuntapaikat. Keravalla on noin 160 hehtaaria ylläpidettäviä viheralueita ja 450 hehtaaria puistometsiä. Kerava on tiivis pikkukaupunki, josta löytyy laajan viherverkon ansiosta puistoja jokaiseen makuun.


Rakennetut ja hyvin hoidetut viheralueet kestävät paremmin kulutusta ja luovat viihtyisyyttä. Perusparannukset ja -kunnostukset ovat aina ajankohtaisia ja niitä tehdään säännöllisesti. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä tekemään kerralla. Parannusten ja kunnostusten lisäksi suunnitellaan myös uutta.


Puistoja ja leikkipaikkoja suunnitellaan monesti yhdessä asukkaiden kanssa. Kaupunki järjestää suunnittelun alussa asukasiltoja tai kerää asukkaiden mielipiteitä kyselyiden avulla. Suunnittelun edetessä asukkaat voivat kertoa mielipiteensä puistosuunnitelmiin niiden nähtävillä olon aikana.


Puiden kaataminen

Tontilla tapahtuvaa puun kaatamista varten voi tarvita luvan. Luvan myöntää rakennusvalvonta joko puunkaatolupana tai maisematyölupana. Tutustu rakennusvalvonnan ohjeeseen puiden kaatamisesta. Ohjeessa kerrotaan tarkemmin, missä tilanteissa puun kaatamiseen tarvitaan lupa ja miten lupa haetaan.

Kaupungin mailla ja katualueilla puiden kaatamisesta vastaa kaupungin viherpalvelut. Ilmoita kaadettavasta puusta sähköpostitse osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi. Kiireellisissä tapauksissa ja virka-ajan ulkopuolella ilmoita asiasta kaupunkitekniikan vikapäivystykseen puh. 040 318 4140.


Varovaisuutta Keskuspuiston altaalla

Keskuspuiston vesiallas ei ole tarkoitettu kahlaamiseen eikä uimiseen. Altaan vesi ei ole vaihtuvaa, joten sen bakteeripitoisuus on korkea. Lisäksi altaan pohjassa voi olla lasia tai muita teräviä esineitä.


Kaupunki ei vastaa altaan väärästä käytöstä aiheutuvista sairastumisista tai tapaturmista.

Päivitetty 10.07.2019 klo 12:43