Puistometsät

KERAVAN KAUPUNGIN METSÄT
 
Kaupungin metsät ovat kaikkien kaupunkilaisten yhteisiä virkistysalueita. Metsiä saa vapaasti käyttää jokamiehen oikeuksien mukaiseen virkistäytymiseen.

Metsää ei saa ottaa yksityiseen käyttöön laajentamalla omaa piha-aluetta kaupungin puolelle esim. tekemällä sinne istutuksia, nurmikkoa, rakenteita tai varastoimalla sinne yksityisomaisuutta.

Kaikenlainen metsän roskaaminen, kuten esim. puutarhajätteiden tuonti on kiellettyä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT JA LÄHIAIKOINA ALKAVAT METSÄTYÖKOHTEET
Oheisen metsätyökohdekartan kohteet 14,15 ja 16 ovat käynnistyneet alustan pienpuuston raivauksin tammikuussa 2017. Varsinainen harvennushakkuu toteutetaan helmikuussa.

Kohteissa 6, 7 ja 8 on suoritettu pienpuuston harvennusta tammikuun 2017 aikana. Isompien puiden harvennusta tehdään helmi - maaliskuussa.

Kohteen 22 niitty- ja peltomaiseman avartaminen pyritään tekemään talven 2017 aikana.

Lisätietoja metsätyökohteista antaa Viheraluepäällikkö Pekka Sorri p. 040 3182453.

Päivitetty 06.02.2017 klo 15:41