Luovutettavat tontit

Keravan kaupunki tarjoaa asumiseen kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja sekä erilaisia tontteja yrityskäyttöön.

Kerrostalo- ja rivitalotontteja voi kysyä va.kaupunkisuunnittelujohtaja Tiina Hartmanilta, tiina.hartman@kerava.fi, p. 040 318 2356.

Omakotitonttiasioissa voi ottaa yhteyttä maankäyttösihteeri Heli Lehtoon, heli.lehto@kerava.fi, p. 040 318 2389.

Tietoa yritystonteista löytyy tästä linkistä. Yritystonttiasioissa voi myös ottaa yhteyttä yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leinoon, pirjo.leino@kerava.fi, p. 040 318 2588.

 

 

                                         ********************************

 

Tällä hetkellä vapaana on omakotitontteja Kaskela I -alueelta sekä rivitalotontteja Kytömaalta.  Seuraavassa on esittely  alueen tonteista, rakennusoikeuksista, hinnoista yms.


Kaskela I –alueen omakotitontit

Keravan kaupunki luovuttaa tontteja uudelta Kaskelan pientaloalueelta. Kaskelan pientaloalue sijaitsee maalaismaisemassa Keravan koillisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta.

Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Hakija, jolle kaupunki ei ole vuoden 2013 jälkeen luovuttanut tonttia, on etusijalla muihin hakijoihin nähden. Tonteille pääsee rakentamaan keväällä 2020.

Kaskelan pientaloalueen länsipuolella, Lahden tien varrella olevan uuden Koivulan työpaikka-alueen maarakennustyöt (kallion räjäytys, louhinta ja murskaus) alkavat todennäköisesti syksyllä 2019 ja kestävät joitain vuosia. Tontinostaja/-vuokraaja hyväksyy maanrakennustöistä aiheutuvan väliaikaisen meluhaitan.

Alla on asemakaava määräyksineen, luovutettavat tontit kartalla, lista tonttien hinnoista, koosta ja rakennusoikeudesta, rakennettavuusselvitys sekä kairaustulokset tonttien rakennusalojen keskeltä.

Alueelle on suunnitteilla 7 eri jätejakeen korttelikeräysjärjestelmä, johon asukkaiden tulee liittyä.

Asemakaavamääräyksistä poiketen rakennuksen ei tarvitse olla ilmeeltään kaksikerroksinen.

Hakuaika on päättynyt 10.11.2019.

Kartta luovutettavista tonteista

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava määräyksineen

Pohjatutkimuskartta ja kairausdiagrammit

Rakennettavuusselvitys

Asemakaavamääräyksiä tarkentavat rakentamistapaohjeet

Hakemus

                                          ********************

 

Kytömaan alueelta on vapautunut 1 omakotitontti

Tontti on jatkuvassa haussa ja sen voi joko ostaa tai vuokrata. Tontti luovutetaan loppukäyttäjälle sekä hakijalle, joka ei ole aiemmin saanut kaupungin tonttia.
Tontti on varattu

Huom. asemakaavamääräyksestä poiketen rakennusten tulee sijaita 4 m:n päässä naapuritontin rajasta.

                                               *********************

Kytömaa III –alueen rivitalotontit

Kaupunki luovuttaa alueelta 6 rivitalotonttia. Tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tontit luovutetaan hakijoille, jotka esittävät parhaat hyväksyttävät, sitovat suunnitelmat tonttien toteuttamisesta. Tontit luovutetaan ainoastaan ara -vuokra-asunto-, ara-asumisoikeusasunto- tai omistusasuntotuotantoon.

Sijainti

Kartta luovutettavista tonteista

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava ja määräykset

Rakennettavuus ja kairausdiagrammit

Katso lisätietoja rivitalotonttien luovutuksesta täältä.

                                  

 

                                       *******************************

 

 

Ohjeet jatkuvassa haussa olevan tontin hakemiseksi

Hakija täyttää kaupungin nettisivuilta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse tai sähköpostitse lomakkeessa näkyvään osoitteeseen.

Kaupunkikehitysjohtaja tekee myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti viipymättä hakemuksen saavuttua ja päätös toimitetaan hakijalle. Päätösotteen mukana tulee hakijalle lasku varausmaksun (2 000 euroa) maksamiseksi. Maksuaikaa on noin kolme viikkoa päätöksen nähtävillä olosta. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti-/vuokrauspäätös raukeaa.

Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.

Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava / vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään myynti- / vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.

Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.

Tontilla voi omalla kustannuksellaan tehdä maaperätutkimuksia, kun varausmaksu on maksettu.

Rakennuslupaa voi hakea aiemminkin, mutta sen saa vasta, kun on ostanut tontin tai vuokra-aika on alkanut.

Jos hakija haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin ostaa sen, se on mahdollista. Kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan, eikä maksettuja vuokria hyvitetä kauppahinnasta.

Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta / vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.

 

Päivitetty 26.11.2019 klo 08:37