Luovutettavat tontit

Keravan kaupunki tarjoaa asumiseen kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja sekä erilaisia tontteja yrityskäyttöön.

Kerrostalo- ja rivitalotontteja voi kysyä va.kaupunkikehitysjohtaja Tiina Hartmanilta, tiina.hartman@kerava.fi, p. 040 318 2356.

Omakotitonttiasioissa voi ottaa yhteyttä maankäyttösihteeri Heli Lehtoon, heli.lehto@kerava.fi, p. 040 318 2389.

Tietoa yritystonteista löytyy tästä linkistä. Yritystonttiasioissa voi myös ottaa yhteyttä yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leinoon, pirjo.leino@kerava.fi, p. 040 318 2588.

 

 

                                         ********************************

 

Kaupunki luovuttaa  kaksi yksittäistä omakotitonttia Kalevasta. 

Lisäksi vapaana on rivitalotontteja sekä 1 omakotitontti Kytömaalta.  Seuraavassa on esittely  alueen tonteista, rakennusoikeuksista, hinnoista yms.

Hirvenkadun ja Sudenkujan tontit 

Kalevassa Hirvenkadun varrella on vapaana yksi omakotitontti ja Sudenkujan päässä on vapaana yksi omakotitontti. Tontit ovat kunnallistekniikan osalta rakennettavissa viimeistään 12.7.2019, kun tonteilla sijaitsevat muuntamo ja maanalainen johto on siirretty pois. Sudenkujan tontin osalta on huomioitava, että tontin hankala rakennettavuus saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 

Hirvenkadun tontti on varattu.

Kartta luovutettavista tonteista

Tonttien koot, lähtöhinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava ja määräykset

Hakemuslomake 

 

 

                                        **********************

 

Kytömaa III –alueen rivitalotontit

Kaupunki luovuttaa alueelta 6 rivitalotonttia. Tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tontit luovutetaan hakijoille, jotka esittävät parhaat hyväksyttävät, sitovat suunnitelmat tonttien toteuttamisesta. Tontit luovutetaan ainoastaan ara -vuokra-asunto-, ara-asumisoikeusasunto- tai omistusasuntotuotantoon.

Sijainti

Kartta luovutettavista tonteista

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava ja määräykset

Rakennettavuus ja kairausdiagrammit

Katso lisätietoja rivitalotonttien luovutuksesta täältä.

                                      ***********************

Kytömaa III –alueen omakotitontit

Luonnonläheinen Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta.

Kytömaa III -alueella on tällä hetkellä 1  tontti vapaana.

Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Tontit luovutetaan vain sellaisille yksityishenkilöille, jotka eivät ole saaneet Keravan kaupungin tonttia vuoden 2012 jälkeen. Tonteille pääsee rakentamaan kesällä 2018.

Alla on myös asemakaava määräyksineen, luovutettavat tontit kartalla, lista tonttien hinnoista, koosta ja rakennusoikeudesta, rakennettavuusselvitys sekä kairaustulokset tonttien rakennusalojen keskeltä.

Kartta luovutettavista tonteista

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava ja määräykset

Rakentamistapaohjeet

Korttelin 4010 asemakaava määräyksineen  sekä rakentamistapaohjeet. Huom. kaavan tonttijako ja rakennusoikeudet eivät vastaa toteutettua tonttijakoa.

Rakennettavuusselvitys

Kairaustulokset

Raideliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys, korttelit 4018 ja 4020 

Hakemuslomake

 

                                       *******************************

 

 

Ohjeet tontin hakemiseksi

Hakija täyttää kaupungin nettisivuilta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse tai sähköpostitse lomakkeessa näkyvään osoitteeseen.

Kaupunginjohtaja tekee myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti viipymättä hakemuksen saavuttua ja päätös toimitetaan hakijalle. Päätösotteen mukana tulee hakijalle lasku varausmaksun (2 000 euroa) maksamiseksi. Maksuaikaa on noin kolme viikkoa päätöksen nähtävillä olosta. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti-/vuokrauspäätös raukeaa.

Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.

Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava / vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään myynti- / vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.

Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.

Tontilla voi omalla kustannuksellaan tehdä maaperätutkimuksia, kun varausmaksu on maksettu.

Rakennuslupaa voi hakea aiemminkin, mutta sen saa vasta, kun on ostanut tontin tai vuokra-aika on alkanut.

Jos hakija haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin ostaa sen, se on mahdollista. Kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan, eikä maksettuja vuokria hyvitetä kauppahinnasta.

Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta / vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.

 

Päivitetty 28.06.2019 klo 07:53