Tonttijaot

Asemakaavan voimaantulon jälkeen, ennen lohkomista, laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Tonttijakojen ja tonttijaon muutosten laatiminen tehdään yhdessä maanomistajan kanssa. Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus.

Tonttijaon laatiminen

Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tontteihin, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muuten havaitaan tarpeelliseksi. Maanomistajia ja naapurikiinteistöjä kuullaan tonttijakoprosessin yhteydessä. Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 1 - 2,5 kuukautta.

Tonttijaon muuttaminen

Tonttijaon muutos tehdään asemakaavamuutoksen tai maanomistajien hakemuksen perusteella. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla. Tonttijaon muuttaminen vie aikaa noin 1 - 2,5 kuukautta.


Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset:

Vs. Tontti-insinööri: Matias Rajala  p. 040 3182345

etunimi.sukunimi(at)kerava.fi

mittauspalvelut(at)kerava.fi


Hae sähköisesti Lupapisteessä

Päivitetty 15.11.2019 klo 08:50