ARAn lainat ja avustukset rakentajille

​Rakentajat voivat hakea asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta (ARA) lainaa, takausta ja avustusta asuntorakentamiseen perusparannusta, uudistuotantoa ja hankintaa varten.


Perusparannuksen lainoitus

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin sekä hyväksyy asunto-osakeyhtiöille perusparannukseen myönnettävän lainan takauslainaksi.


Korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille:
Kunta antaa hankkeesta lausunnon ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen ja antaa harkintansa perustella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: hankkeen sijaintikuntaan


Takauslaina asunto-osakeyhtiöille:
ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: ARAan


Tutustu perusparannuksen lainoitukseen ja hakulomakkeisiin ARAn verkkosivuilla.


Uudistuotannon lainoitus

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- tai asumisoikeustalon uudisrakentamiseen ja takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen. Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja.


Korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille:
Kunta antaa hankkeesta lausunnon ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen ja antaa harkintansa perustella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: hankkeen sijaintikuntaan


Takauslaina vuokrataloille:
ARA voi hyväksyä vuokra-asuntojen uudisrakentamista varten myönnetyn lainan takauslainaksi, jos kohteen sijaintikunta puoltaa lainan hyväksymistä takauslainaksi. Takauslainat hyväksytään eri kunnissa esiintyvän asuntotarpeen mukaan. Takauslainaksi hyväksyminen edellyttää, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisin maksamiseen ja vuokratalotoimintaan.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: talon sijaintikuntaan


Tutustu uudistuotannon lainoitukseen ja hakulomakkeisiin ARAn verkkosivuilla.


Hankintalaina

ARA myöntää korkotukilainaa vuokra-asuntojen ja vuokratalojen hankintaan. ARA voi hyväksyä lainan hankintakorkotukilainaksi vain, jos vuokratalon tai -asunnon hankkiminen on edullisempaa kuin vastaavan talon tai asunnon rakentaminen.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: asunnon tai talon sijaintikuntaan


Tutustu hankintalainoitukseen ja hakulomakkeeseen ARAn verkkosivuilla.


Erityisryhmien investointiavustus

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmiin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.


Avustusta voivat saada hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla. Hankesuunnitelmassa on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.


Hankkeella on oltava kunnan puolto sekä tietyissä tapauksissa kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto.


Hakuaika: jatkuva haku
Hakemus toimitetaan: tutustu avustuksen hakuohjeeseen


Tutustu erityisryhmien investointiavustukseen ja hakuohjeeseen ARAn verkkosivuilla.

Päivitetty 20.07.2020 klo 16:42