Asunto-ohjelma

Keravan kaupungin asunto-ohjelma on vuosittain laadittava ohjelma, jonka päämääränä on luoda suunnitelmallisuutta asuntorakentamiseen liittyvään päätöksentekoon, kuten kaavoitukseen, kunnallistekniseen rakentamiseen ja valtion osallistumiseen erilaisten hankkeiden rahoittamiseen. Asunto-ohjelmassa linjataan kaupungin asuntorakentamisen tahtotilaa asuntotuotannon rakenteista, laadusta ja muodoista.

Asuntopolitiikan linjaukset on määritelty MAL-sopimuksessa.​

Päivitetty 02.12.2013 klo 16:19