Korjausavustukset

​​

Korjausavustukset 

 1.1.2017 voimaan tulleen korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen ARAan. Tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Avustusta myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen ja jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta.

Hakuaika avustuksissa on jatkuva.

Myönnettävistä avustuksista lisätietoa ARAn Lainat ja avustukset verkkosivulta.

Avustus myönnetään vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen kuin avustus on myönnetty tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty (kohteelle annettu aloituslupa).

________________________________________________________________________

Lisätietoja:

ARA asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta, www.ara.fi
sekä korjausavustusneuvonnasta puh. 029 525 0818 tai sähköpostilla
korjausavustus.ara@ara.fi

Keravan kaupungin rakennusvalvonnasta lisätietoja antavat rakennustarkastajat

Lisätietoja ikääntyneiden ihmisten asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arivoinnista sekä korjauksesta saa  Vanhustyön keskusliitton korjausneuvonnasta
 ________________________________________________________________________

 

Energia-avustukset

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin voi hakea energia-avustusta ARAlta.

Avustusta voi saada energiaremontin suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä korjauskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Aikavälillä 1.1.-30.6.2020 syntyneisiin remonttikustannuksiin voi saada avustusta, vaikka avustushakemusta ei olisi jätetty ARAan ennen töiden aloittamista. Hakemus liiteasiakirjoineen täytyy tällöin toimittaa ARAan viimeistään 30.6.2020. 1.7.2020 ja sen jälkeen jätettyjen hakemusten mukaiset työt voidaan aloittaa vasta, kun hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Tutustu energia-avustusten hakuohjeisiin ARAn Lainat ja avustukset verkkosivuilla.

Energia-avustuksen hakemiseen liittyvissä asioissa palvelu:

sähköpostitse: korjausavustus.ara@ara.fi
 

Avustuksen hakemisen neuvontapuhelin:
henkilöasiakkaat: 029 525 0818 
yhteisöasiakkaat: 029 525 0918
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11 ja kello 12-15

 

Päivitetty 15.06.2020 klo 15:29