Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämät avustukset

MAL-alueille avustusta asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen

Avustusta voidaan myöntää vain niille kunnille, jotka solmivat valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2020–2023 (MAL-sopimus).

Nyt avautuva haku koskee Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun MAL-sopimuskuntia. Mikäli vastaavaa avustusta päätettäisiin myöntää uusille MAL-alueille (Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seudut), siitä järjestetään oma hakunsa.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnissa 22.6.2020 alkaen. Hakemus täytetään jokaisesta avustuksen kohteena olevasta alueesta erikseen. Hakemukset tulee toimittaa ARAan viimeistään 15.9.2020.

Infra-avustukset

ARA myöntää infra-avustuksia asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen Seuraava avustushaku vuosille 2020-2023 alkaa 22.6. ja päättyy 15.9.2020.

Tämä haku koskee Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun MAL-sopimuskuntia.

Tarkemmat ohjeet hakemisesta löytyvät täältä


Uusien hissien rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen liittyvät avustukset

Avustuksia voi hakea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistaja.

Uusien hissien rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen liittyvissä avustuksissa hakuaika on jatkuva niin kauan kuin määrärahat riittävät.

- uusien hissien rakentamiseen
- liikuntaesteen poistamiseen

Avustusta voidaan myöntää vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen kuin ARA on myöntänyt avustuksen tai hyväksynyt toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden (antanut aloitusluvan). Muussa tapauksessa avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä.

Päivitetty 18.06.2020 klo 13:24