Jätehuolto

Kiertokapula Oy vastaa kaupungin jätehuollosta, ja kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii 12 kunnan yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Yhdessä 12 muun kunnan kanssa, Kerava on myös Kiertokapula Oy:n osakaskunta.


Jätehuoltomääräyksistä ja niiden poikkeamisesta, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan päättää jätelautakunta, jonka toimipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Tutustu 1.1.2019 voimaantulleeseen jätemaksutaksaan.


Jätteiden kerääminen

Asuinkiinteistöjen jätteiden kuljettamisesta vastaa Kiertokapula Oy ja tyhjennykset hoitaa Jätehuolto Laine Oy. Laki kieltää jätteiden keräämisen pyhäpäivinä, ja siksi roska-astioiden tyhjennykset tehdään joko pyhää edeltävänä päivänä tai pyhän jälkeisenä päivänä. Arkipyhinä tyhjennyksiin voi tulla useamman päivän muutos. Näin käy esimerkiksi pääsiäisenä tai jouluna joulun osuessa arkipäiville. Tällöin tyhjennykset jakaantuvat pyhän jälkeen kahdelle seuraavalle päivälle.


Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys:
Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu
Puh. 075 753 0000, arkisin klo 8-15
asiakaspalvelu@kiertokapula.fi


Jätehuollon laskutus:
Kiertokapula Oy
Puh. 075 753 0009
laskutus@kiertokapula.fi


Yleinen neuvonta jätehuoltoasioissa:
Kiertokapula Oy
puh. 075 753 0011, arkisin klo 8-15
neuvonta@kiertokapula.fi
www.kiertokapula.fi


Rottien torjunta

Kaupunki torjuu rottia julkisilla alueilla vuosittain. Asuinalueilta haittaeläinten hävittäminen on terveydensuojelulain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan velvollisuus. Jos rottahavaintoja on asuinalueella runsaasti, voi ongelmasta ilmoittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen kuuluvalle ympäristöterveydelle (puh. 09 87 181, yaktoimisto@tuusula.fi). 


Ympäristöterveys voi tarvittaessa arvioida omakoti-, rivitalo- tai kerrostaloalueella onko rottia niin paljon, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa. Tällöin terveystarkastaja voi käydä ilmoitetussa paikassa tarkastuksella terveyshaitan arvioimiseksi sekä tarvittaessa tiedottaa alueen asukkaita lisääntyneestä rottaongelmasta tai edellyttää kiinteistöltä toimenpiteitä rottaongelman ratkaisemiseksi.


Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, että rotat tai muut eläimet eivät pääse keittiöbiojätettä sisältävään jäteastiaan tai kompostoriin. Lintujen ruokinta kannattaa myös lopettaa, jos alueella on rottia. Rottaongelman ehkäisemiseksi lintujen ruokintaa ei myöskään koskaan tule järjestää suoraan maasta.


Hiiriä ja rottia voi hävittää loukuttamalla. Tappoloukkujen on oltava riittävän tehokkaita, jotta pyydystettävä eläin ei joudu kärsimään. Loukku sijoitetaan niin, ettei se vahingoita muita ja se tulee tarkistaa päivittäin. Loukkua ei kannata käsitellä paljain käsin, koska ihmisen käsistä tarttuva haju voi pitää jyrsijät kaukana loukusta.


Jollei rottaongelman torjumiseksi toimi mikään muu keino, täytyy torjunnassa turvautua jyrsijämyrkkyihin. Myrkyn käyttö on kuitenkin viimeisin vaihtoehto jyrsijöiden tuhoamiseen. Myrkytysoikeus on vain ammattilaisilla.

Päivitetty 04.11.2020 klo 09:36