Jaakkolantie 18:n asemakaavan muutos (2303)

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksella tutkitaan pientalorakentamisen mahdollistamista Jaakkolan entisen maatilan päärakennuksen ympärille ja päärakennuksen suojelemista. 


Alueen kaavoittaminen kohdistuu kaupungin ja yksityisen omistamille maa-alueille. Alueen yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset. Varjakontien katusuunnitelmaluonnos laadittiin samaan aikaan asemakaavaluonnoksen kanssa.


​Sijainti karttapalvelussa.


Kaavan 2303 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 20.3.-23.4.2019
Kaavaehdotus 
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kooste luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos ja katusuunnitelmaluonnos nähtävillä 24.11.-16.12.2016
Asemakaavamuutoksen selostus
Asemakaavamuutoksen luonnos
Katusuunnitelmaluonnos


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi 

Päivitetty 09.04.2019 klo 18:31