Jokilaakson asemakaava (2316)

Talotyyppijakaumaltaan monipuolista uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita Postlarin ja Keravan kartanon ympäristöön. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon läheisyydessä vuonna 2024, minkä jälkeen tavoitteena on toteuttaa Postlarin pohjoisosa. Asemakaavassa huomioidaan kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot sekä ratkaistaan Lahden moottoritien melunsuojaus.


Alue sijoittuu Kytömaantien ja Lahden moottoritien väliselle alueelle, Porvoonradan pohjoispuolelle, noin kilometrin etäisyydelle keskustasta itään. Suuruudeltaan alue on noin 83 ha. 


Kaavan 2316 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.11.-20.12.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.-19.5.2017


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi


Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
tommi.jääskeläinen@kerava.fi 

Päivitetty 14.11.2019 klo 13:33