Jokilaakson asemakaava (2316)

Talotyyppijakaumaltaan monipuolista uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita Postlarin ja Keravan kartanon ympäristöön. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon läheisyydessä vuonna 2024, minkä jälkeen tavoitteena on toteuttaa Postlarin pohjoisosa. Asemakaavassa huomioidaan kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot sekä ratkaistaan Lahden moottoritien melunsuojaus.


Alue sijoittuu Kytömaantien ja Lahden moottoritien väliselle alueelle, Porvoonradan pohjoispuolelle, noin kilometrin etäisyydelle keskustasta itään. Suuruudeltaan alue on noin 83 ha. 


Asuntomessualueen kaupunkirakenteen ideasuunnitelma
Asuntomessualueen kaupunkirakenteen ideasuunnitelma on saatu ensimmäiseen esittelyvaiheeseen. Suunnitelman on laatinut kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä hollantilainen arkkitehtuuritoimisto Space&Matter. Vielä muotoutuva suunnitelma pohjautuu Keravan asuntomessujen kantaviin teemoihin eli kiertotalouteen ja kestävään liikkumiseen.


Kevään aikana kerätään messujen rakentamiseen ja järjestämiseen halukkaita osapuolia ideoimaan ja asettamaan yhteiset tavoitteet messujen järjestämiseksi. Jokilaakso halutaan saada keravalaisten virkistyskäyttöön ja uusi asuinalue Keravan kartanon viereen. Kartanon alueella tavoitteena on edistää kiertotaloutta edistävää yhteisöllistä toimintaa, joka jatkuisi myös messujen jälkeen.


Tutustu ideasuunnitelmaan. Ideasuunnitelma on nähtävillä 28.2.‒23.3.2020.


Kaavan 2316 asiakirjat:

Aloitusvaihe:
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.11.‒20.12.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.‒19.5.2017

Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi

Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 03.06.2020 klo 16:27