Jokilaakson asemakaava (2316)

Ajankohtaista: Asuntomessualueelle on julkaistu arkkitehtuurikilpailu puurakentamisesta 31.3.2021

Kerava nojaa rohkeasti tulevaisuuteen ja edistää innovatiivista rakentamista: vuoden 2024 Asuntomessuille järjestetään kesällä 2021 arkkitehtuurikilpailu puukerrostalon suunnittelusta.  

Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle -arkkitehtuurikutsukilpailu kohdistuu yhteen tulevan messualueen tonteista. Kilpailun järjestävät Keravan kaupunki ja Keravan kaupungin kiinteistöosakeyhtiö Nikkarinkruunu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. Arkkitehtuurikilpailulle saatu hankerahoitusta Ympäristöministeriöstä.  

Kilpailu toteutetaan kutsukilpailuna, koska kilpailun tavoite on johtaa puukerrostalon jatkosuunnitteluun kilpailun voittajan kanssa. Kilpailijoiden ilmoittautumishakemuksia otetaan vastaan 29.4.2021 saakka.

Kilpailutiedot löytyvät sekä Hilmasta että Kilport-palvelusta:

Hilma:  https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/50773/notice/69382/overview 

Kilport: https://kilport.fi/procurements/view/ztADVdz 


Lue tiedote kilpailusta:

https://www.kerava.fi/Karttapalvelun%20hankkeet/20210331%20Puuarkkitehtuurikilpailu%20Kerava_tiedote.pdf

Tutustu kilpailuohjelmaan:

https://www.kerava.fi/Karttapalvelun%20hankkeet/Puukerrostalo_Asuntomessuille_Keravalle_Kilpailuohjelma_20210331.pdf


Jokilaakson asemakaava (2316)

Talotyyppijakaumaltaan monipuolista uutta asutusta ja laajoja virkistysalueita Postlarin ja Keravan kartanon ympäristöön. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuntomessujen järjestäminen Keravan kartanon läheisyydessä vuonna 2024, minkä jälkeen tavoitteena on toteuttaa Postlarin pohjoisosa. Asemakaavassa huomioidaan kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot sekä ratkaistaan Lahden moottoritien melunsuojaus.

Alue sijoittuu Kytömaantien ja Lahden moottoritien väliselle alueelle, Porvoonradan pohjoispuolelle, noin kilometrin etäisyydelle keskustasta itään. Suuruudeltaan alue on noin 93 ha. 


Asuntomessualueen kaupunkirakenteen ideasuunnitelma
Asuntomessualueen kaupunkirakenteen ideasuunnitelma on saatu ensimmäiseen esittelyvaiheeseen. Suunnitelman on laatinut kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä hollantilainen arkkitehtuuritoimisto Space&Matter. Vielä muotoutuva suunnitelma pohjautuu Keravan asuntomessujen kantaviin teemoihin eli kiertotalouteen ja kestävään liikkumiseen.


Kevään aikana kerätään messujen rakentamiseen ja järjestämiseen halukkaita osapuolia ideoimaan ja asettamaan yhteiset tavoitteet messujen järjestämiseksi. Jokilaakso halutaan saada keravalaisten virkistyskäyttöön ja uusi asuinalue Keravan kartanon viereen. Kartanon alueella tavoitteena on edistää kiertotaloutta edistävää yhteisöllistä toimintaa, joka jatkuisi myös messujen jälkeen.


Tutustu ideasuunnitelmaan. Ideasuunnitelma oli nähtävillä 28.2.‒23.3.2020.


Jokilaakson asukasilta pidettiin verkossa 12.1.2021

​Jokilaakson ja vuoden 2024 asuntomessualueen kaavahanketta esiteltiin 12. tammikuuta verkossa järjestetyssä asukasillassa, jota seurasi 70 kaavahankkeen ja asuntomessualueen suunnitelmista kiinnostunutta asukasta. Illan aikana kerrottiin asuntomessujen suunnitelmista sekä esiteltiin kaava-alueen asumisen ratkaisuja, puistoja ja viheralueita sekä liikenne- ja meluratkaisuja. Illan lopuksi asukkailla oli mahdollisuus kysyä Jokilaakson kaavahankkeeseen liittyviä kysymyksiä.


Asukasillan tallenne on katsottavissa 29.1.2021 asti kaupungin verkkosivuilla


Kaavan 2316 asiakirjat:

Luonnosvaihe:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 4.-29.1.2021.
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostus
Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ortokuva
Luonnos
Katusuunnitelmaluonnokset
Puistosuunnitelmaluonnos
Havainnekuvia
Havainnekuvia
Poikkileikkauskuvat
Kartanon rakennushistoriaselvitys
Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
Meluselvitys
Meluselvitys
Luontoselvitys Kerava
Luontoselvitys Postlar
Myllypuron inventointi
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.11.‒20.12.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.‒19.5.2017

Lisätietoja:

Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 01.04.2021 klo 13:14