Jussilantie 1 asemakaavamuutos (2352)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.11.2019
Helsingin hallinto-oikeus on 15.6.2020 kumonnut Keravan kaupunginhallituksen asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevan päätöksen 
Kaupunki on valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueella sijaitsevalle tyhjälle tontille. Samalla päivitetään Ahjontien, Ahjontaipaleen ja Alikeravantaipaleen sekä niiden välisten puistoalueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.


Kaavan 2352 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 5.11.2019/361§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 4.9.-3.10.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Asemakaavaehdotus
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3.-5.4.2019
Alustava viitesuunnitelma tutkituista vaihtoehdoista


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 19.02.2021 klo 10:07