Jussilantie 1 asemakaavamuutos (2352)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.11.2019.


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueella sijaitsevalle tyhjälle tontille. Samalla päivitetään Ahjontien, Ahjontaipaleen ja Alikeravantaipaleen sekä niiden välisten puistoalueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.


Kaavan 2352 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 5.11.2019/361§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 4.9.‒3.10.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Asemakaavaehdotus
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3.‒5.4.2019
Alustava viitesuunnitelma tutkituista vaihtoehdoista


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 03.06.2020 klo 16:28