Jussilantie 1 asemakaavamuutos (2352)

 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueella sijaitsevalle tyhjälle tontille. Samalla päivitetään Ahjontien, Ahjontaipaleen ja Alikeravantaipaleen sekä niiden välisten puistoalueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.

 

 

Kaavan 2352 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 4.9.-3.10.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Asemakaavaehdotus
Vastineraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3.-5.4.2019
Alustava viitesuunnitelma tutkituista vaihtoehdoista


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 03.09.2019 klo 14:36