Kääpäkatu 1-5:n asemakaavan muutos (2344)

​Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia päivittäistavarakaupan ja asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistamista suunnittelualueelle. Kauppa tulisi mahdollisesti asuinkerrostalon kivijalkaan. Samalla tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.


Kaavan 2344 asiakirjat:
Luonnosvaihe nähtävillä 25.6.-31.8.2020.
Asemakaavaluonnokset VE1 ja VE2
Havainnekuvat VE1 ja VE2
Asemakaavaselostus liitteineen
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.4.‒18.5.2018


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi 

Päivitetty 24.06.2020 klo 10:34