Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikinkatu 3 asemakaavamuutos (2329)

​Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.11.2018
Kaava tullut voimaan xx.xx.xxxx


Asemakaavamuutos on käynnistetty yksityisten maanomistajien aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan liikekiinteistön ja omakotitalojen paikalle. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan mm. kerrostalojen sopivaa sijoittelua ja kerroslukumäärää. Samalla tutkitaan myös alueen liikennejärjestelyjä ja tonttien ajoliittymien paikkaa sekä pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon liikennemelu.


Kaavan 2329 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.11.-1.12.2017


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 7.-28.2.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-5
Asemakaavaluonnos
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 7.6.-9.7.2018
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet 1-8
Asemakaavaehdotus
Vuorovaikutusraportti


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen kaavan hyväksymistä koskeva päätös
Asemakaavaselostus ja liitteet
Asemakaavakartta sekä merkinnät ja määräykset


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 06.03.2019 klo 15:10