Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikinkatu 3 asemakaavamuutos (2329)

​Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.11.2018
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.


Asemakaavamuutos on käynnistetty yksityisten maanomistajien aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan liikekiinteistön ja omakotitalojen paikalle. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan mm. kerrostalojen sopivaa sijoittelua ja kerroslukumäärää. Samalla tutkitaan myös alueen liikennejärjestelyjä ja tonttien ajoliittymien paikkaa sekä pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon liikennemelu.


Kaavan 2329 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 8.11.2018/306 § 
Asemakaavaselostus ja liitteet
Asemakaavakartta sekä merkinnät ja määräykset


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 7.6.-9.7.2018
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet 1-8
Asemakaavaehdotus
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 7.-28.2.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-5
Asemakaavaluonnos
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.11.-1.12.2017

 

 


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 16.04.2019 klo 14:02