Kankurinkadun asemakaavan muutos (2275)

​Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.4.2019/128§


Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta vuonna 2012. Keväällä 2018 kaavahanketta lähdettiin edistämään yhteistyössä Avain rakennuttaja Oy:n kanssa.


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen rakentamattomien erillispientalokortteleiden ja pienen puistoalueen tilalle. 


Kaavan 2275 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 31.1.-1.3.2019
Kaavakartta
Asemakaavan muutosehdotuksen selostus ja liitteet


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 4.-19.10.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet
Kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja –määräykset


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.7.-10.8.2018


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jääskeläinen@kerava.fi 

Päivitetty 25.04.2019 klo 15:21