Kanniston kauppa (2363)

​Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan rakentaminen Saviontien ja Kannistonkadun risteykseen. Katusuunnitelman luonnoksen tarkoituksena on liikenneympyrän sekä kevyen liikenteen väylien toteuttaminen.

Kaavan 2363 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä 9.3.‒7.4.2020.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti

Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 9.1.‒7.2.2010
Asemakaavan muutosluonnos
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet ja katusuunnitelman luonnos
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.‒27.11.2019


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi


Katusuunnitelmaluonnoksesta:
Mari Räsänen
Kuntatekniikan suunnittelija
puh. 040 318 2887
mari.rasanen@kerava.fi

Päivitetty 03.06.2020 klo 16:30