Kanniston kauppa (2363)

​Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan rakentaminen Saviontien ja Kannistonkadun risteykseen. Katusuunnitelman luonnoksen tarkoituksena on liikenneympyrän sekä kevyen liikenteen väylien toteuttaminen.

Kaavan 2363 asiakirjat:
Ehdotusvaihe
Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 9.3.-7.4.2020.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe nähtävillä 9.1.-7.2.2010
Asemakaavan muutosluonnos
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet ja katusuunnitelman luonnos
Vuorovaikutusraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.-27.11.2019

 

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Katusuunnitelmaluonnoksesta:
Mari Räsänen
Kuntatekniikan suunnittelija
puh. 040 318 2887
mari.rasanen@kerava.fi

 

Päivitetty 04.03.2020 klo 08:22