Keravan kartanon ympäristön asemakaava (2316)

​Asemakaavan tavoitteena on tutkia, että voidaanko Keravan kartanon läheisyyteen sijoittaa luontopäiväkoti ja muuta yleiskaavan mukaista toimintaa. Samalla selvitetään kartanon lähiympäristön käyttömahdollisuudet huomioiden kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot. Tavoitteena on myös suojella Keravan kartano ja Kivisilta.


Asemakaava Keravan kartanon ympäristöön. Alue sijoittuu Kytömaantien ja Keravanjoen väliselle alueelle, Porvoontien pohjoispuolelle, noin kilometrin etäisyydelle keskustasta itään ja se on suuruudeltaan noin 16 ha.


Kaavan 2316 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.-19.5.2017


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jääskeläinen@kerava.fi 

Päivitetty 05.03.2019 klo 18:46