Kiskokujan asemakaavamuutos (2358)

​Asemakaavamuutoksella annetaan määräykset käytöstä poistetun entisen kaatopaikka-alueen jatkokäyttöä- ja hoitoa varten.


Kaavan 2352 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 23.5.-24.6.2019
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Vastineet asemakaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 

Luonnosvaihe:
Asemakaavaluonnos nähtävillä 21.3.-12.4.2019
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaluonnoksen selostus


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3.-12.4.2019


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 22.05.2019 klo 12:04