Koivulan työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (2345)

​Asemakaavalla tutkitaan työpaikka-alueen sijoittamista yleiskaavassa 2035 suunniteltuun paikkaan. Asemakaavalla tutkitaan myös maantien ja sen vieressä kulkevan maakaasujohdon lähialueen muuttamista LT2-maantiealueeksi. Lisäksi asemakaavassa on tarkoitus tutkia yleisen pysäköinnin liikennealueen sijoittamismahdollisuutta Haukkavuoren ulkoilureittien läheisyyteen.


Asemakaavamuutosalue sijaitsee suunnittelualueen itäreunassa ja sillä on tarkoitus tutkia kortteleiden 2020 ja 2021 tonttien käyttötarkoituksen muuttamista paritaloille sopiviksi.


Kaavan 2345 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.1.-1.2.2019


Luonnosvaihe:
Asemakaavaluonnos ja katusuunnitelmaluonnos nähtävillä 9.1.-1.2.2019
Asemakaavaluonnos
Katusuunnitelmaluonnos
Kaavaselostus ja liitteet
Kaavakartta ja Haukkavuoren luonnonsuojelualueen reunaviivat
Kaavakartta ja Kaskela I ajantasa-asemakaava


Lisätietoja:
Jani Ylimäki
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2846
jani.ylimaki@kerava.fi 

Päivitetty 05.03.2019 klo 18:40