Savion päiväkoti

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen tai uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen.


Asemakaavan 2360 asiakirjat:

Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 9.3.‒7.4.2020.
asemakaavaehdotus
asemakaavaehdotuksen selostus
selostuksen liitteet
vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 12.12.2019‒10.1.2010.
asemakaavaluonnos
asemakaavan selostus
selostuksen liitteet
vastineraportti

 
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.10.‒23.10.2019.

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi  

Päivitetty 03.06.2020 klo 16:40