Tervahaudankatu 4-8 (2382)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 7.11.2022.
Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa Keravan Energia Oy:n uuden toimitilarakennuksen, asuinkerrostalojen, asuinrivitalojen, pysäköintitalojen ja sähkönsiirtokeskuksen rakentaminen suunnittelualueelle. 


Kaavan 2382 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 7.11.2022.


Ehdotusvaihe:
Asemakaavan kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 27.6.- 14.8.2022
Asemakaavaehdotus
Ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti

Luonnosvaihe:
Asemakaavan kaavaluonnos nähtävillä 14.4.-12.5.2022
Kaavaluonnos
Asemakaavaselostus
Selostuksen liitteet
Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.1.-11.2.2022.


Lisätietoja:
Jenni Aalto
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2846
jenni.aalto@kerava.fi

Päivitetty 09.11.2022 klo 12:58