Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristön asemakaavan muutos (2247)

​Kaupunginhallitus hyväksynyt 29.1.2019
Kaava tullut voimaan xx.xx.xxxx


Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen asemakaavojen uudistaminen niin, että alueen käytettävyys työpaikka-alueena vahvistuu.


Voimassa olevassa yleiskaavassa suurin osa suunnittelualueesta on merkitty monipuolisten työpaikkatoimintojen alueeksi. Kaavamuutoksen myötä alueelta voidaan luovuttaa 3-5 uutta tonttia yritystoimintaan. Radan varressa olevan toimistorakennuksen kaavaa muutetaan niin, että siihen voidaan sijoittaa päiväkoti pysyvästi.


Kaavan 2247 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-24.6.2016


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 7.-29.3.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 2-7
Asemakaavamuutoksen luonnos
Katusuunnitelmaluonnokset


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä 3.10-2.11.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-9
Kaavaehdotus
Kaupunkikehitysjaoston päätös 19.9.2018/55§
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja 29.1.2019


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi 

Päivitetty 06.03.2019 klo 17:06