Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Kaavahankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaan Viikkouutisissa. Kaupungin verkkosivujen lisäksi kaavahankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat kaavahankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavahankkeista tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

 

Saviontien yritystontti (2315)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia yritystontin sijoittamista Saviontien varteen nykyiselle puistoalueelle. Yritystontille on hahmoteltu tulevan varastorakennuksia.


Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.5.-12.6.2019. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään  viimeistään nähtävilläolon viimeisen päivän aikana.

 

Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

 

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden monitoimihallin rakentaminen Keinukallion liikuntapuistoon.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.5.- 12.6.2019. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään nähtävilläolon  viimeisen päivän aikana.

 

Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

 

Kiskokuja (2358)

Asemakaavamuutoksella annetaan määräykset käytöstä poistetun entisen kaatopaikka-alueen jatkokäyttöä ja -hoitoa varten.


Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 23.5.-21.6.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävilläolon viimeisen päivän aikana.


Tutustu asemakaavaehdotukseen.


Koivulan työpaikka-alue (2345)

Asemakaavalla tutkitaan työpaikka-alueen sijoittamista yleiskaavassa 2035 suunniteltuun paikkaan. Asemakaavalla tutkitaan myös maantien ja sen vieressä kulkevan maakaasujohdon lähialueen muuttamista LT2-maantiealueeksi. Lisäksi asemakaavassa on tarkoitus tutkia yleisen pysäköinnin liikennealueen sijoittamismahdollisuutta Haukkavuoren ulkoilureittien läheisyyteen.


Asemakaavamuutosalue sijaitsee suunnittelualueen itäreunassa ja sillä on tarkoitus tutkia kortteleiden 2020 ja 2021 tonttien käyttötarkoituksen muuttamista paritaloille sopiviksi.


Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 23.5.-21.6.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävilläolon viimeisen päivän aikana.


Tutustu asemakaavaehdotukseen.

Päivitetty 06.06.2019 klo 17:33