Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Kaavahankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaan Viikkouutisissa. Kaupungin verkkosivujen lisäksi kaavahankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat kaavahankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavahankkeista tulee toimittaa viimeistään nähtävillä olon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

 

Koivikontie 3-5 (2351)

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen Savion aseman välittömään läheisyyteen. 


Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 25.4.-24.5.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

 

Tutustua asemakaavaehdotukseen.


Kiskokuja (2358)

Asemakaavamuutoksella annetaan määräykset käytöstä poistetun entisen kaatopaikka-alueen jatkokäyttöä- ja hoitoa varten.


Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 23.5.-24.6.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

 

Tutustua asemakaavaehdotukseen.


Koivulan työpaikka-alue (2345)

Asemakaavalla tutkitaan työpaikka-alueen sijoittamista yleiskaavassa 2035 suunniteltuun paikkaan. Asemakaavalla tutkitaan myös maantien ja sen vieressä kulkevan maakaasujohdon lähialueen muuttamista LT2-maantiealueeksi. Lisäksi asemakaavassa on tarkoitus tutkia yleisen pysäköinnin liikennealueen sijoittamismahdollisuutta Haukkavuoren ulkoilureittien läheisyyteen.


Asemakaavamuutosalue sijaitsee suunnittelualueen itäreunassa ja sillä on tarkoitus tutkia kortteleiden 2020 ja 2021 tonttien käyttötarkoituksen muuttamista paritaloille sopiviksi.


Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 23.5.-24.6.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

 

Tutustua asemakaavaehdotukseen.

Päivitetty 22.05.2019 klo 12:27