Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Kaavahankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi kaavahankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat kaavahankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavahankkeista tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.


Keskuskoulu (2374)

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa Keravan keskuskoulun kehittyminen ja tontin käyttö asemakaavallisesti koulun piha-alueena osoitteessa Sibeliuksentie 6 sijaitsevalle kiinteistölle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  on nähtävillä 14.10.-12.11.2021 . Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

 Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.


Kauppakaari 1 (2350)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja liiketilojen rakentaminen Kauppakaaren kävelykadun itäpäässä sijaitsevan liikerakennuksen tilalle. 

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 14.10.-12.11.2021. Mielipiteet kaavamuutoksen luonnoksesta

viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

Tutustu asemakaavaluonnokseen.


Päivitetty 25.10.2021 klo 07:35