Huhtimon jatke (2361)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 10.3.2020
Asemakaava tullut voimaan 13.5.2020


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa osoitteessa Huhtimontie 25 sijaitsevan toimitilarakennuksen laajentaminen sekä jatkaa Huhtimontietä Tuusulan rajalle.


Asemakaavan 2361 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös  10.3.2020/76§


Ehdotusvaihe:                                                                                                                                                                         Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 12.12.2019-10.1.2020.
Kaavaehdotus
Kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet


Aloitus- ja luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 10.10.-1.11.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  sekä muutosluonnos
Kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet 


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:24