Jaakkolantie 18:n asemakaavan muutos (2303)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 18.6.2019 
Asemakaava tullut voimaan 14.8.2019


Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksella tutkitaan pientalorakentamisen mahdollistamista Jaakkolan entisen maatilan päärakennuksen ympärille ja päärakennuksen suojelemista. 


Alueen kaavoittaminen kohdistuu kaupungin ja yksityisen omistamille maa-alueille. Alueen yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset. Varjakontien katusuunnitelmaluonnos laadittiin samaan aikaan asemakaavaluonnoksen kanssa.


​Sijainti karttapalvelussa.


Kaavan 2303 asiakirjat:

Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 18.6.2019/§239  


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 20.3.‒23.4.2019
Kaavaehdotus 
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kooste luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos ja katusuunnitelmaluonnos nähtävillä 24.11.‒16.12.2016
Asemakaavamuutoksen selostus
Asemakaavamuutoksen luonnos
Katusuunnitelmaluonnos


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:25