Jaakkolantie 18:n asemakaavan muutos (2303)

Kaupunginhallitus hyväksynyt 18.6.2019
Asemakaava on tullut voimaan 14.8.2019

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksella tutkitaan pientalorakentamisen mahdollistamista Jaakkolan entisen maatilan päärakennuksen ympärille ja päärakennuksen suojelemista. 


Alueen kaavoittaminen kohdistuu kaupungin ja yksityisen omistamille maa-alueille. Alueen yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset. Varjakontien katusuunnitelmaluonnos laadittiin samaan aikaan asemakaavaluonnoksen kanssa.


​Sijainti karttapalvelussa.


Kaavan 2303 asiakirjat:

Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 18.6.2019/§239

Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 20.3.-23.4.2019
Kaavaehdotus 
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kooste luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos ja katusuunnitelmaluonnos nähtävillä 24.11.-16.12.2016
Asemakaavamuutoksen selostus
Asemakaavamuutoksen luonnos
Katusuunnitelmaluonnos


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi 

Päivitetty 11.09.2019 klo 14:49