Kääpäkatu 1-5:n asemakaavan muutos (2344)

​Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan 8.2.2021.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia päivittäistavarakaupan ja asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistamista suunnittelualueelle. Kauppa tulisi mahdollisesti asuinkerrostalon kivijalkaan. Samalla tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.


Kaavan 2344 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 8.2.2021/38 §


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 3.12.2020-1.1.2021.

Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti



Luonnosvaihe:
Luonnosvaihe nähtävillä 25.6.-31.8.2020.

Asemakaavaluonnokset VE1 ja VE2
Havainnekuvat VE1 ja VE2
Asemakaavaselostus liitteineen
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.4.‒18.5.2018


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 


Päivitetty 29.04.2021 klo 07:48