Kanniston päiväkoti (2320)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan 8.12.2020.
Asemakaava on tullut voimaan 17.2.2021.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ​mahdollistaa moduuleista rakennetun väliaikaiseksi tarkoitetun Kanniston väistöpäiväkodin muuttaminen pysyvään käyttöön.

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta.


Kaavan 2320 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 8.12.2020/375§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 1.-30.10.2020.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 28.5.‒26.6.2020.
Asemakaavamuutoksen luonnos
Selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti
Katusuunnitelman luonnos


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.10.‒23.10.2019.


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 26.04.2021 klo 07:54