Koivikontie 3-5:n asemakaavan muutos (2351)

Kaupunginhallitus hyväksynyt 18.6.2019
Asemakaava on tullut voimaan 14.8.2019


​Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueelle.


Kaavan 2351 asiakirjat:

Voimaan tullut asemakaava

Ehdotusvaihe:

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 25.4.-24.5.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Asemakaavaehdotus
Vuorovaikutusraportti

Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 10.1.-8.2.2019
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.9.-5.10.2018


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 10.09.2019 klo 14:59