Koivikontie 3‒5:n asemakaavan muutos (2351)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 18.6.2019 
Asemakaava tullut voimaan 14.8.2019


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueelle.


Kaavan 2351 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 18.6.2019


Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 25.4.-24.5.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet 
Asemakaavaehdotus 
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 10.1.-8.2.2019
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.9.-5.10.2018


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:30