Koivulan työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (2345)

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan 9.9.2019. 
Asemakaava tullut voimaan 6.11.2019.


Asemakaavalla tutkitaan työpaikka-alueen sijoittamista yleiskaavassa 2035 suunniteltuun paikkaan. Asemakaavalla tutkitaan myös maantien ja sen vieressä kulkevan maakaasujohdon lähialueen muuttamista LT2-maantiealueeksi. Lisäksi asemakaavassa on tarkoitus tutkia yleisen pysäköinnin liikennealueen sijoittamismahdollisuutta Haukkavuoren ulkoilureittien läheisyyteen.


Asemakaavamuutosalue sijaitsee suunnittelualueen itäreunassa ja sillä on tarkoitus tutkia kortteleiden 2020 ja 2021 tonttien käyttötarkoituksen muuttamista paritaloille sopiviksi.

Kaavan 2345 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston päätös 9.9.2019/82§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 23.5.-24.6.2019
Asemakaavaehdotus
Kaavaselostus ja liitteet
Ajantasa-asemakaava
Asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet
Vastineet asemakaavaluonnokseen saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin


Luonnosvaihe:
Asemakaavaluonnos ja katusuunnitelmaluonnos nähtävillä 9.1-1.2.2019
Asemakaavaluonnos
Katusuunnitelmaluonnos
Kaavaselostus ja liitteet
Kaavakartta ja Haukkavuoren luonnonsuojelualueen reunaviivat
Kaavakartta ja Kaskela I ajantasa-asemakaava


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.1.-1.2.2019


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:31