Koivunoksan jatkeen asemakaava ja asemakaavan muutos (2324)

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan 11.11.2019 
Asemakaava tullut voimaan 22.1.2020


Asemakaavoitettava alue sijaitsee Ylikeravalla, Lahden moottoritien ja Kytömaan uuden asuinalueen välissä, noin 3,5 km:n etäisyydellä keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 8,9 ha.


Asemakaava koskee Ylikeravan kylän tilojen 2-612 ja 2-613 osia sekä tiealueen 895-2-1 osaa. Asemakaavan muutos koskee 7:ttä Ylikeravan kaupunginosan korttelia 4005, korttelin 870 osaa sekä suojaviher-ja katualuetta. Kaava-alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.


Asemakaavan ja asemakaavan muutos on aloitettu kaupungin aloitteesta. Kaavan tarkoituksena on kohentaa työpaikkaomavaraisuutta laajentamalla Koivunoksan työpaikka-aluetta pohjoiseen sekä monipuolistaa asuinrakentamisen tonttitarjontaa laajentamalla ja osoittamalla uusi rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue Talonväentien varteen. Asemakaavassa otetaan huomioon läheisyydessä oleva pientaloalue.


Kaavassa huomioidaan lähistöllä olevat arvokkaat luontokohteet. Alueella on teleoperaattorin masto, mutta muutoin suunnittelualue on rakentamatonta metsää, jossa kallion pinta on lähellä maanpintaa. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Kytömaan lähde ja Kytömaan suo, jotka ovat paikallisesti arvokkaita luontokohteita.


Keravan yleiskaavassa 2035 suunnittelualue on merkitty kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP-3), jolle voi sijoittaa toimisto- ja palvelutilaa, logistiikkatoimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Suunnittelualueen länsireunaan on merkitty viheryhteystarve. Alueen läheisyydessä on myös kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kohdetta. Etelästä suunnittelualue rajautuu Koivunoksan työpaikka-alueeseen.

Kaavan 2324 asiakirjat:
Voimaantullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 4.9.-3.10.2019
Kaavaselostus ja selostuksen liitteet
Kaavakartta, merkinnät ja -määräykset


Luonnosvaihe:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 1.11.-30.11.2018
Kaavakartta sekä –merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.5.-22.6.2018
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.6.2018


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 28.09.2020 klo 12:44