Marttilan täydennysrakentaminen (2356)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan 3.11.2020.
Asemakaava on tullut voimaan 13.1.2021.


Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia ympäristöönsä soveltuvan vanhusten palvelutalon rakentamismahdollisuutta Marttilan vanhan päiväkodin tilalle. Asemakaavamuutoksella kaupunki pyrkii
vastaamaan kasvaneeseen vanhusten palveluasumisen paikkojen kysyntään alueellaan. 


Ensisijaisesti tavoitteena on toteuttaa ympärivuorokautisesti toimiva tehostetun vanhusten palveluasumisen yksikkö. Rakennuksen vaatimat pysäköintipaikat on tarkoitus toteuttaa päiväkodin eteläpuolella sijaitsevalle toteutumattomalle liiketontille.  


Kaavan 2356 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 3.11.2020.


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus julkisesti nähtävillä 3.9.-2.10.2020
Asemakaavaehdotus
Poistuva asemakaava
Asemakaavaehdotuksen selostus ja selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos on nähtävillä 23.4.‒22.5.2020
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen selostus


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.9.‒11.10.2019


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 19.02.2021 klo 10:14