Pohjois-Kytömaa (2368)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 7.2.2022.

Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista. Tarkoituksena on mahdollistaa Kytömaan asuinalueen laajentaminen Tuusulan rajalle asti. Asumisen lisäksi tavoitteena on osoittaa alueelle uusia virkistysalueita, leikkipuisto ja polkuverkostoja. Asemakaavassa huomioidaan paikallisesti arvokkaat luontokohteet. 

Asemakaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin asukasilta verkossa maanantaina 18.5.2020 ja tilaisuuden tallenne oli katsottavissa 31.5.2020 asti. Luonnosvaiheessa kaavahankkeesta järjestettiin toinen asukasilta verkossa tiistaina 16.2.2021 ja asukasillan tallenne oli katsottavissa 26.2.2021. 


Kaavan 2368 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston päätös 7.2.2022/9 §


Ehdotusvaihe:
Ehdotusvaihe nähtävillä 11.11.-10.12.2021

Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Asemakaavaselostuksen liitteet
Luontoselvitys
Liikennemeluselvitys
Tärinä- ja runkomeluselvitys
Myllypuron inventointi ja sähkökoekalastukset
Argeologinen koetutkimusraportti
Pienvesiselvitys ja hulevesivaikutusten arviointi
Ilmastovaikutusten arviointi
Rakennettavuusselvitys
Liikennemeluselvitys, Pohjois-Kytömaan kortteli 4043, Promethor, 25.11.2021


Luonnosvaihe:

Luonnosvaihe nähtävillä 4.-26.2.2021.
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Selostuksen liitteet:
liitteet 2-5liitteet 7a-7d liite 8, liitteet 9-10.


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.4.‒29.5.2020.


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 09.02.2022 klo 10:09