Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristön asemakaavan muutos (2247)

​Kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan 3.6.2019
Asemakaava tullut voimaan 7.8.2019


Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen asemakaavojen uudistaminen niin, että alueen käytettävyys työpaikka-alueena vahvistuu.


Voimassa olevassa yleiskaavassa suurin osa suunnittelualueesta on merkitty monipuolisten työpaikkatoimintojen alueeksi. Kaavamuutoksen myötä alueelta voidaan luovuttaa 3‒5 uutta tonttia yritystoimintaan.


Kaavan 2247 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 3.6.2019/56§

Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä 3.10-2.11.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1‒3, liite 4, liitteet 5‒8
Kaavaehdotus
Kaupunkikehitysjaoston päätös 19.9.2018/55§
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 7.-29.3.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1‒3, liite 4, liitteet 5‒7
Asemakaavamuutoksen luonnos
Katusuunnitelmaluonnokset


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-24.6.2016


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi

Päivitetty 26.04.2021 klo 07:55