Kartat ja paikkatieto

Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa.

Tuotamme ja Ylläpidämme suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta yhdyskuntasuunnittelun lähtöaineistoksi. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.

Hyödynnämme erilaisia rekistereitä ja tuotamme tuloksen graafisena karttaesityksenä koko kunnan alueelta.

  • asiakaspalvelu, p. 040-3182330

  • mittauspalvelut@kerava.fi


 Keravan arkkitehtuuikartta 2018: Keravan kerrokset 

 Linkki: www.arkkitehtuurikartta.kerava.fi

Kerava_Arkkitehtuurikartta.jpg

Keravan arkkitehtuurikartta julkaistiin Open House Kerava -tapahtumassa 19.5.2018. Kerava tunnetaan viherkaupunkina, jossa pyörätiet kulkevat kaikkialle ja keskustan läpi kulkee Kauppakaari, Suomen ensimmäinen kävelykaduksi muutettu pääkatu. Keravan arkkitehtuurikartta nostaa esiin kiinnostavia esimerkkejä Keravan rakennetun ympäristön säilyneistä kerroksista.

Lataa tästä pdf-versio kartasta (liitteenä)


 

Päivitetty 05.03.2020 klo 13:52