Lumenauraus ja liukkaudentorjunta

Vastuut katujen talvikunnossapidosta jakautuu sekä kaupungille että kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai vuokralaisille. Lumenaurausta tehdään sekä kaupungin omana työnä että sovittujen urakoitsijoiden toimesta.


Kaupungin talvikunnossapidon velvollisuudet

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumeaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Kaupunki huolehtii lumenaurauksesta myös kääntöpaikoilta, linja-autopysäkeiltä, pysäkkien odotustilasta ja pysäkkikatosten sisäpuolelta. Liukkautta Keravalla torjutaan pääasiassa hiekoittamalla. Lisäksi linja-autojen ja raskaan liikenteen reittejä suolataan.


Lumeaurausta tehdään lain määräämässä kunnossapitoluokituksen mukaisessa aurausjärjestyksessä eikä kunnossapidon tason tarvitse olla koko kaupungin alueella samanlainen. Korkeampaa laatua ja kiireellisimpiä toimia vaaditaan paikoissa, jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä. Myös yllättävät sääolosuhteet ja -muutokset saattavat viivästyttää katujen kunnossapitoa. Katujen aurausjärjestykseen voit tutustua kartalla


Aurausjärjestys ja tavoiteaikataulu:

 • Ajoradat I luokka: Katu aurataan 4 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 3 cm. Aamulla katu aurataan klo 7 mennessä. Jatkuvan lumisateen aikana katu pidetään liikennöitävässä kunnossa. Sohjo poistetaan välittömästi, kun sitä on kertynyt kadulle 3 cm.

 • Kevyen liikenteen väylät I luokka: Väylä aurataan 4 tunnin kuluessa lumisateesta, kun lunta on kertynyt 3 cm. Yöllisen lumisateen jälkeen väylä aurataan niin, että se olisi aurattu klo 7 mennessä. Lumisateen jatkuessa pitkään väylä aurataan, jos lunta kertyy 3 cm. Sohjo poistetaan välittömästi, kun sitä on kertynyt väylälle 3 cm. Kunnossapito tehdään yhtä aikaa I luokkaan kuuluvien ajoratojen kanssa.

 • Ajoradat II luokka: Katu aurataan 6 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 5 cm. Illan tai yöllisen lumisateen jälkeen katu aurataan niin, että se on aurattu klo 10 mennessä.  Lumisateen jatkuessa pitkään aurausta tehdään myös lumisateen aikana. Sohjo poistetaan, kun sitä on kertynyt kadulle 3 cm. Kunnossapito tehdään I luokan töiden jälkeen.

 • Kadut III luokka (tontti- ja asuinkadut): Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät aurataan  12 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 5 cm. Kunnossapito tehdään II luokan töiden jälkeen. Kun sohjoa on kertynyt kadulle 3 cm, se poistetaan välittömästi II luokan töiden jälkeen. 

 • Pysäköintialueet kuuluvat aurausjärjestyksessä III luokkaan. Pysäköintialueiden kunnossapito aloitetaan, kun lunta on kertynyt 8 cm tai sohjoa 3 cm. 


Palautetta lumenaurauksesta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi. Hengenvaaraa uhkaavissa kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä kaupunkitekniikan vikapäivystykseen, puh. 040 318 4140. 

Tontin omistajan tai vuokralaisen talvikunnossapidon velvollisuudet

Tontin omistajan tai vuokralaisen velvollisuus on:

 • Huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
 • Tarvittaessa hiekoittaa omalla tontilla sijaitsevat kulkuväylät liukastumisen estämiseksi
 • Huolehtia tontille johtavan kulkutien hoidosta
 • Huolehtia katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta
 • Poistaa katolta pudonnut lumi kadulta
 • Poistaa postilaatikon edessä oleva lumi sekä vaarantava lumi kiinteistön laitteista, esimerkiksi aidasta

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille, vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.


Lumen vastaanotto

Tontin omistajan/vuokraajan tulee huolehtia, että tontilla on riittävästi lumitilaa. Tontilta ja liittymistä lunta ei saa kasata liittymien näköesteeksi eikä katualueelle missään tapauksessa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jos runsaslumisena talvena kuitenkin tontilta loppuu normaali lumitila kesken, kaupunki voi vastaanottaa lunta maksua vastaan.

Lumen vastaanotto maksaa 31 euroa (sis. alv 24%) per kuorma. 

Lumen vastaanottopaikka on erikseen sovittaessa avoinna virka-aikaan.

Kiinteistöjen tulee tehdä sopimus kaupungin kanssa etukäteen ennen lumen ajoa vastaanottopaikalle. Sopimusta varten ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi 

Päivitetty 28.01.2022 klo 07:59